Mācības Preiļos - Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību

Datums: 
20. Jūnijs, 2017 līdz 21. Jūnijs, 2017
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Preiļu konsultāciju birojs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Preiļu konsultāciju birojs Lauku attīstības programmas 2014.-2020. apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros komplektē grupu kvalifikācijas celšanas semināram "Izmaksu efektīvie siltumnīcefekta gāzu emisiju (SEG) ierobežojošie pasākumi augkopībā ražošanas energoefektivitātes uzlabošanai un SEG samazināšanai uz produkcijas vienību".
Mācību norises laiks: 20.06.-21.06.2017. Ierašanās plkst. 10:00
Apmācību struktūra: 2 dienu bezmaksas apmācības;
Mācību norises vieta:
20.06.2017. SIA LLKC Preiļu konsultāciju birojs, Raiņa bulvāris 21b, Preiļi, LV-5301
21.06.2017. ZS Līdumi, Puisāni, Gaigalas pagasts, Rēzeknes novads, LV-4618
ZS Kotiņi, Viļakas novads, Šķilbēnu pagasts, LV- 4587
Transports uz saimniecībām tiks nodrošināts.

Programma:
1. SEG emisija un klimata izmaiņas .
2.Lauksaimnieciskās ražošanas galvenie SEG emisiju avoti. SEG emisiju samazināšanas pasākumi lauksaimniecībā.
3. Pareiza augsnes resursu izmantošana kultūraugu daudzveidība - svarīgs SEG samazināšanas pasākums.
4. Ilggadīgo zālāju saglabāšana un ekoloģiskas nozīmes teritoriju izveidošana . Pareiza mēslošanas līdzekļu lietošana.
5. SEG emisiju aprēķināšanas metodika saimniecībai. SEG emisiju pasākumu novērtēšana.
6. SEG emisiju aprēķināšana savai saimniecībai un samazināšanas pasākumu izstrāde.
Lektors: Jānis Vigovskis

Apmācībām obligāta pieteikšanās pie LLKC Preiļu konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultantes Jolantas Augšpūles, 26788681 vai jolanta.augspule@llkc.lv
Piesakoties mācībām vajadzēs aizpildīt pieteikuma veidlapu.

Kontaktinformācija: 
Jolanta Augšpūle, 26788681
Reģions filtram: