Seminārs gaļas liellopu pārraudzībā Ozolniekos

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
30. Oktobris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
LLKC centrs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs organizē mācības gaļas liellopu ganāmpulku pārraudzībā darba tiesību iegūšanai vienā ganāmpulkā.

Jau esošajiem gaļas liellopu pārraugiem iespējams iegūt kvalifikācijas stundas, sazinoties un vienojoties ar atbildīgo speciālistu.

Mācības tiek organizētas, pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 566 “Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības” un to aktuālajiem grozījumiem.

Apmācību struktūra: Apgūstot teorētiskās un praktiskās nodarbības un nokārtojot rakstisku eksāmenu, tiek saņemta apliecība par kursa apguvi.

Mācību norise:

  • Teorētiskās nodarbības 30. oktobrī LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34 plkst. 10.00.
  • Praktiskās nodarbības 31. oktobrī, izbraukšana plkst. 9.00 no LLKC Ozolniekiem uz z/s “Krasti-B” Mazzalves pagastā, Neretas novadā.
  • Teorētiskās nodarbības un eksāmens 7. novembrī LLKC, Ozolnieki, Rīgas iela 34 plkst. 10.00.

Galvenās mācību tēmas:

  • Lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas un ciltsdarba pamati;
  • Lauksaimniecības dzīvnieku ēdināšana un labturība;
  • Ganāmpulku un lauksaimniecības dzīvnieku reģistrēšana un dzīvnieku apzīmēšana;
  • Pārraudzības darba organizācijas sistēma un dokumentu aizpildīšana.

Mācību maksa: 70,00 eiro, t. sk. PVN. Mācību maksā tiek iekļauta apmācība, transports uz/no saimniecības, kafijas pauzes, izdales materiāli, fermas apmeklētāja komplekts.

Sakarā ar saimniecības apmeklējumu grupā plānoti maksimāli 20 dalībnieki. Lūdzam obligāti pieteikties līdz 27. oktobrim (ieskaitot), zvanot/rakstot un nosaucot vārdu, uzvārdu, telefona numuru un e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts mācību plāns un aktuālā informācija par kursu.

Uzmanību! Pirmajā mācību dienā 30.10. sakarā ar datorizētām nodarbībām, ierašanās ar portatīvajiem datoriem (ja nav pieejams, dators iepriekš jāpiesaka atbildīgajam speciālistam)

Kontakti: LLKC Tālākizglītības nodaļa, Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv.

Kontaktinformācija: 
Rudīte Sanžarevska, tālr. 26148820, 63050235, e-pasts – rudite.sanzarevska@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: