Kursi par meliorācijas sistēmām Ozolniekos

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
8. Novembris, 2017 līdz 10. Novembris, 2017
Reģions: 
Vieta: 
LLKC centrs

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs komplektē nākamo mācību grupu trīs dienu kursiem „Meliorācijas sistēmas, to uzturēšanas un kopšanas pasākumi”. Kursi paredzēti visiem interesentiem ar nepietiekamām zināšanām meliorācijas darbu organizēšanā un tiem, kuriem paredzēts darbs meliorācijas projektu īstenošanā zemnieku saimniecībās vai pagastu teritorijās. Mācības plānotas š. g. 8., 9. un 10. novembrī.

Mācības notiek LAP 2014. –2020. gadam apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros ar klausītāju 50% līdzfinansējumu. Līdzfinansējums atkarīgs no klausītāju skaita grupā, un ir 80–90 eiro (t.sk. PVN) robežās.   Tēma ir aktuāla, un kursi sniegs papildu zināšanas meliorācijas projektu īstenošanai Latvijas lauku teritorijās ar ES fondu atbalstu.

Programmā:

1. Valsts un ES atbalsts lauku infrastruktūrai un meliorācijas objektu būvniecības kārtība;

2.  Meliorācijas sistēmu izbūves un darbības pamati (teorētiskās un praktiskās nodarbības). Meliorācijas projektu izstrādes pamatprincipi un noteikumi;

3. Meliorācijas sistēmu bojājumi, to novēršana un sistēmu ekspluatācija (teorētiskās un praktiskās nodarbības);

4. Caurteku būvniecība un jaunāko ģeosintētisko materiālu pielietojums. Drenāžas izbūvē lietojamie filtrācijas materiāli;

5. Meliorācijas sistēmu ierīkošanas, rekonstrukcijas un uzturēšanas tehnika un meliorācijas darbu veikšana objektos saimniecībā;

6. Meliorācijas sistēmu izbūve, ņemot vērā vides aizsardzības prasības.

Mācību laikā paredzēts 50% praktiskās nodarbības. Projekta ietvaros tiek piedāvāta bezmaksas viesnīca.

Plašāka informācija un pieteikšanās LLKC, Ozolniekos, Rīgas ielā 34 vai pie Ivara Kalnīša, tālr. 29175921, 63050235; e-pasts:  ivars.kalnitis@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Ivars Kalnītis, tālr. 29175921, 63050235; e-pasts: ivars.kalnitis@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: