Ozolnieki | Mācības par Eiropas savienības nozīmes zālāju biotopu un sugu dzīvotņu apsaimniekošanu

Datums: 
8. Decembris, 2018
Reģions: 
Vieta: 
LLKC centrs

Datums: 08.12.2018

Norises vieta: Ozolnieki, Rīgas iela 34

Nozare: Lauksaimniecība

Kontaktinformācija: Laura Kirsanova, mob. 29630799, laura.kirsanova@llkc.lv

Mācībām var pieteikties lauksaimniecības nozarē iesaistītas juridiskas un fiziskas personas, lauksaimniecības zemes īpašnieki un tiesiskie valdītāji. Īpaši gaidīti lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014. -2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” (BDUZ) un uzņēmušies saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopu apsaimniekošanu jo, lai lai varētu saņemt atbalsta maksājumus, mācības jāapmeklē obligāti.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta.

Kontaktinformācija: 
Laura Kirsanova, mob. 29630799, laura.kirsanova@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
programma_bduz_08.12._ozolnieki.pdf369.6 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: