Liepāja | Apmācības "ES nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošana"

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
16. Maijs, 2019 līdz 17. Maijs, 2019
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Liepājas birojs (2.stāvs)

2019. gada 16. un 17. maijā SIA LLKC Liepājas birojā atsāksies mācības par Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopu vai sugu dzīvotņu apsaimniekošanu.

Pamatinformācija:
@ Mācības ir nepieciešamas un tajās var piedalities tikai tie lauksaimnieki, kuri iesaistījušies LAP 2014.–2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un kas ir uzņēmušies saistības par ES nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase).
@ Lauksaimniekiem apmācības ir jāiziet ne vēlāk kā saistību perioda otrajā gadā, t.i., šogad īpaši svarīgi tas ir tiem, kuriem 2019. gads ir jau otrais saistību gads BDUZ aktivitātē. Šiem lauksaimniekiem mācības šogad jāapmeklē obligāti, lai varētu saņemt atbalsta maksājumus.
@ Divu dienu mācībās paredzētas gan teorētiskās nodarbības, gan praktiskās nodarbības uz lauka.
@ Mācības ir bez maksas.
@ Dalībnieku skaits vienā grupā ir ierobežots.

Tā kā 16. un 17. maija grupa ir pilna, tad PAPILDUS mācības notiks arī 2019. gada 26. un 27. jūnijā!

Pieteikties uz Liepājas pusē plānotām apmācībām ir iespējams, aizpildot pieteikuma veidlapu šeit vai personiski sazinoties ar Alekseju Kačanovu (tālr.: 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv).

Informācija par citur plānotām apmācībām pieejama LLKC mājaslapā - http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/macibu-pasakums-2018-2022

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kontaktinformācija: 
Aleksejs Kačanovs (tālr. 27843096, e-pasts: aleksejs.kacanovs@llkc.lv)
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: