Tērvetes nov. | Lauka diena lopkopības saimniecībā

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
20. Jūnijs, 2019
Reģions: 

LLKC sadarbībā ar AS ”Agrofirma Tērvete”, biedrību ”Zemnieku saeima” un AREI aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par jaunpiena izēdināšanas metodēm teļu audzēšanā.

Lauka diena notiks 20. jūnijā divās daļās no plkst. 11–16. Teorētiskā jeb I daļa notiks Kroņaucē, kafejnīcā “Saime”; II  jeb praktiskā daļa – teļu novietnē “Lieldzelmes”, Tērvetes novads, Tērvetes pagasts. Lauka dienā būs iespēja uzzināt par jaunpiena nozīmi veselīgu teļu izaudzēšanā, par problēmām audzēšanas laikā. II daļā pasākuma apmeklētājiem tiks nodrošināta iespēja apmeklēt AS “Agrofirma Tērvete” teļu novietni “Lieldzelmes”, iepazīties ar teļu turēšanas metodēm, jaunpiena kvalitātes izvērtējumu un slimību ekspresdiagnostikas metodēm, kā arī veterinārārstes, jaundzīvnieku audzēšanas speciālistes Katrīnas  Hertas (Anglija) pieredzi jaundzīvnieku veselīgā izaudzēšanā.

Papildu informācija un pieteikšanās: Dainis Arbidāns, LLKC konsultants-eksperts veterinārmedicīnā, e-pasts: dainis.arbidans@llkc.lv, tālr. 28655398.

Demonstrējums ierīkots LAP 2014.-2020. apakšpasākuma “Atbalsts demonstrējumu pasākumiem un informācijas pasākumiem” ietvaros. LAD līguma Nr. LAD100119/P2 Demonstrējuma tēma: Nelimitētas jaunpiena (at libidum) izēdināšanas metodes ietekme uz teļu augšanu un attīstību (8. lote).

Kontaktinformācija: 
Dainis Arbidāns, e-pasts: dainis.arbidans@llkc.lv, tālr. 28655398
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: