E-programma lauksaimniekiem oglekļa piesaistīšanai augsnē

Datums: 
14. Septembris, 2021
Reģions: 

Saimniecības pārvaldības datorprogrammas izstrādātājs un neatkarīgo lauksaimniecības biznesa konsultāciju uzņēmums eAgronom ir uzsācis jaunu oglekļa programmu, kas sniedz iespēju Latvijas lauksaimniekiem saimniekot ienesīgāk un videi draudzīgāk.

Laika gaitā Latvijas lauksaimniekiem ir kļuvis arvien grūtāk paredzēt plānoto sezonas peļņu svārstīgo graudu cenu, resursu izmaksu un neparedzamo laikapstākļu dēļ. Iepriekš minētā un pieaugošo klimata krīzes draudu ēnā arvien vairāk ieguvumu sniedz progresīvas saimniekošanas metodes – piemēram, oglekli piesaistošā lauksaimniecība un oglekļa kredītu tirdzniecība.

Pasaules klimata krīze prasa steidzamus risinājumus, un oglekļa atdalīšanai no atmosfēras ir izšķiroša nozīme katastrofālāko klimata pārmaiņu seku novēršanā. Lauksaimniecības nozare (atskaitot mājlopu audzēšanu) rada 15 % pasaules oglekļa piesārņojuma, taču to ir iespējams samazināt, ieguldot konservējošās augsnes apstrādes tehnoloģijās.

Lauksaimniekiem ir ievērojama iespēja samazināt gaisa piesārņojumu un veidot oglekļa krātuves lauku augsnē, kas ir otrā lielākā oglekļa krātuve pēc okeāniem. Ar progresīvu lauksaimniecības metožu palīdzību lauksaimnieki var uzlabot arī savu lauku augsnes stāvokli – augsnes kļūst auglīgākas un uzlabojas to ūdens noturēšanas spēja, kas palīdz lauksaimniekiem ietaupīt uz resursu izmaksām (piemēram, mēslošanas līdzekļiem).

Lai veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības attīstību un palīdzētu novērst globālās sasilšanas radītos draudus, uzņēmums eAgronom Latvijā, Igaunijā un Polijā ir uzsācis jaunu oglekļa programmu. Iesaistoties šajā programmā, Latvijas lauksaimnieki var īstenot oglekli piesaistošās lauksaimniecības metodes ar pieredzējušu agronomijas konsultantu palīdzību, tādējādi uzlabojot savu lauku augsnes stāvokli un gūstot papildu ienākumus no saimniecībā ģenerēto oglekļa kredītu pārdošanas. Savukārt uzņēmumiem ir iespēja izlīdzināt savas siltumnīcefekta gāzu emisijas un iegādāties verificētus oglekļa kredītus, tādējādi palīdzot sasniegt klimata mērķus un atbalstot vietējo pārtikas ražošanu.

eAgronom agronoms–konsultants Uldis Nelsons, raksturojot oglekļa programmu, saka: “Jāuzsver, ka runa ir par ilgtermiņa lauksaimniecības ietekmi gan uz klimata izmaiņām, gan arī uz augsnes auglību. Katrs lauksaimnieks, kurš nolems iesaistīties oglekļa programmā, var ietekmēt šos procesus, uzlabojot apkārtējo vidi.”

Programmas ietvaros lauksaimnieks iegūst savas saimniecības pašreizējās situācijas izvērtējumu, kā arī plānu jaunu saimniekošanas metožu ieviešanai. Lauksaimniekam īstenojot oglekli piesaistošās lauksaimniecības metodes, dokumentējot tās un periodiski veicot augsnes analīzes, eAgronom var aprēķināt saimniecībā ģenerētos oglekļa kredītus, kurus lauksaimnieks var pārdot korporatīvajiem pircējiem.

Igaunijā dibinātais uzņēmums eAgronom jau vairākus gadus sekmīgi darbojas Latvijas tirgū, piedāvājot saimniecības pārvaldības datorprogrammu un neatkarīgas lauksaimniecības biznesa konsultācijas. Taču, samilstot klimata krīzei, uzņēmums ir uzsācis jauno oglekļa programmu, lai spertu soli pretim ilgtspējīgākai saimniekošanai.

Kontaktinformācija: 
Nauris Liberts, eAgronom pārstāvis Latvijā nauris@eagronom.com, +371 25909133
Reģions filtram: