Konference par klimatneitrālu piena lopkopību

Datums: 
30. Novembris, 2021

LLKC 30. novembrī rīko tiešsaistes konferenci “Klimatneitrāla piena lopkopība – iespējas un izaicinājumi piensaimniekiem”, kurā aicināts piedalīties ikviens nozarē iesaistītais.

Klimata un vides jautājumi, nepieciešamība samazināt emisijas jau tuvākajā nākotnē skars ikvienu saimnieku. Tas saistīts gan ar ES izstrādāto Zaļā kursa politiku un tam pakārtoti sagatavotajiem daudzajiem tiesību aktiem, gan ar patērētāju vēlmēm. Uzņēmuma ilgspēju ņems vērā finansētāji, tajā skaitā bankas, lemjot par finansējumu investīcijām. Iespējām saimniekot klimatneitrāli un ilgspējīgi piena nozarē veltīta LLKC organizētā konference. Tajā tiks vērēts gan globālais skatījums uz klimatneitrālu piena politiku, gan Latvijas iespējas SEG emisiju mazināšanā. Diskutēsim arī par noturīgu un multifnkcionālu piena nozari Latvijā, kāds ir ilgspējīgs uzņēmums banku skatījumā, kā arī par pieredzi un iespējām klimatviedai piena lopkopībai.

Reģistrācija konferencei – līdz 29. novembrim https://www.mitto.me/-registracija-konferencei-klimatneitrala-piena-lopkopiba-latvija-iespejas-un-izaicinajumi-piensaimniekiem-30-11-2021-/register

 
 
Kontaktinformācija: 
silvija.dreijere@llkc.lv
Reģions filtram: