21.03.-25.03. 2022. Mācības "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (segto platību dārzeņi, garšaugi) "

Datums: 
21. Marts, 2022 līdz 25. Marts, 2022
Reģions: 
Vieta: 
LLKC Dobeles konsultāciju birojs

LLKC Dobeles birojs organizē 4 dienu mācības "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas augkopības produkcijas ražošana (segto platību dārzeņi, garšaugi) "

21.03. 10:00-13:15 ZOOM platformā, lektore Marija Mārīte Gailīte
22.03. 10:00-13:15 ZOOM platformā, lektore Marija Mārīte Gailīte
23.03. 11:00-15:15 klātienē zs "Baltiņi", Skaistkalnes pagasts, Bauskas novads. Lektore Sandra Marcinkeviča
25.03. 10:00-12:15 ZOOM platformā, lektore Agnese Stivriņa

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona , kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī saimniecības, lauksaimniecības zemes īpašnieka, tiesiskā valdītāja ģimenes loceklis vai persona, ar kuru ir kopīga mājsaimniecība, ja tie ir iesaistīti gala labuma guvēja saimnieciskajā darbībā, kā arī darbinieki un strādnieki ar kuriem ir noslēgts darba līgums.

LĪDZMAKSĀJUMS ( par visām mācību dienām ):
• 30,25 EUR (t.sk. PVN)

Par dalību mācībās tiks izsniegts apliecinājums ar norādītu apgūto stundu skaitu (16h).

Pieteikšanās mācībām līdz 18. martam e pastā raimonda.ribikauska@llkc.lv

Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Raimonda Ribikauska, tel. 29754627, e pasts:raimonda.ribikauska@llkc.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
llkc18do05-m_programma.doc169 KB
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: