LAP mācības | Cēsis | "Gaļas liellopu audzēšana - Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana "

Datums: 
2. Jūnijs, 2022 līdz 14. Jūnijs, 2022
Reģions: 
Vieta: 
Cēsis

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz 24 stundu bezmaksas mācībām "Uz tirgu vērsta bioloģiskās lauksaimniecības produkcijas ražošana (Gaļas liellopu audzēšana)".

Mācības notiks š.g. 2., 7. un 14. jūnijā.
Mācības notiks klātienē Cēsīs, Bērzaines ielā 5 un vairākās bioloģiskās gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās.

Mācību programma:

1. mācību diena - 2. jūnijā, klātienē, Cēsīs, Bērzaines ielā 5, no plkst. 10.00-16.10.
Mācību tēmas :
-Jaunākā informācija Bioloģiskās lauksaimniecības likumdošanā
-Bioloģisko produktu marķēšana realizācijai tirgū
Lektore: Vija Rāka, Bioloģiskās lauksaimniecības eksperte, "Sertifikācijas un Testēšanas centrs" (STC)

-Bioloģiskas liellopu gaļas ražošanas attīstības tendences Latvijā un pasaulē
-Gaļas liemeņu klasifikācija. Kvalitaīvu liemeņu iegūšana
-Faktori, kas ietekmē kvalitatīvas gaļas ražošanu (sabalansēta ēdināšana, dzīvnieku labturība u.c.)
Lektore: Inga Muižniece, Gaļas liellopu audzēšanas eksperte

2. mācību diena - 7. jūnijā, teorētiskās un praktiskās nodarbības notiks klātienē gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās:
-"Herefordas" šķirnes gaļas liellopu  audzēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei (saimniecība Straupē)
-"Anguss" šķirnes gaļas liellopu audzēšana un nobarošana, lai iegūtu nepieciešamo tauku klasi gaļai un marmorētu steiku (saimniecībā SIA "ECO ONYX " Limbažu novada Vidrižu pagastā)
-"Limuzīnas" šķirnes gaļas liellopu  audzēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei (saimniecībā "Kalnmuiža", Cēsu novada Stalbes pagastā)

3. mācību diena - 14. jūnijā, teorētiskās un praktiskās nodarbības notiks klātienē gaļas liellopu audzēšanas saimniecībās un gaļas pārstrādes uzņēmumos:
-Bioloģisku produktu ražošana un pārstrāde. Produktu realizācija un mārketings (SIA "Tauri " - "Neganti gardi", Madonas novada Ērgļu pagastā)
-"Anguss" šķirnes  gaļas liellopu audzēšana un produkcijas pārstrāde (SIA “LAT ANGUS”, Madonas novada Bērzaunes pagastā)
- "Herefordas" šķirnes gaļas liellopu  audzēšana un produkcijas pārstrāde (ZS "Kalna Rubeņi", Madonas novada Praulienas pagastā) 

Mācību dalībniekiem tiks nodrošināts kopīgs transports (autobuss) braucieniem uz saimniecībām, pusdienas, mācību materiāli, lektori un grupas vadītāji.

Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.
Mācību dalībniekiem jāpiedalās visās mācību dienās.

Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 27. maijam.
Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS:
Lai pieteiktos mācībām jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa, kas pievienota pielikumā un jāatsūta uz e-pastu   gunda.kazerovska@llkc.lv vai dace.kalnina@llkc.lv.
Plašāka informācija:
gunda.kazerovska@llkc.lv, mob. 26360434 vai dace.kalnina@llkc.lv, mob. 28381477

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.
Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests
PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Kontaktinformācija: 
Gunda Kazerovska, 26360434, gunda.kazerovska@llkc.lv
Reģions filtram: