14.03. | seminārs "Siltumenerģijas ieguve un izmantošana segtajās platībās"