Infromatīvais seminārs "Aktulitātes bioloģiskajā lauksaimniecībā"