17.06.-18.06.24 Krāslavas KB Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem)

Datums: 
17. Jūnijs, 2024 līdz 18. Jūnijs, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Krāslava

LLKC Krāslavas KB aicina uz mācībām zālāju biotopu īpašniekus un apsaimniekotājus uz 16 stundu projekta apmaksātajām mācībām Zālāju biotopu augu noteikšana (lietpratējiem).
Mācības notiks 17.06.2024. un 18.06.2024.
Teorētikskās nodarbības notiks Krāslavā, Skolas ielā 9 (3.stāvā), praktiskās nodarbības z.s. Kurmīši īpašumā Ūdrīšu pagastā, Krāslavas novadā un R.ČERPINSKA īpašumā Aulejas pagastā, Krāslavas novadā.
Mācību sākums abās mācību dienās plkst. 10.00.

Grupā 20 cilvēki.

Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!

Par mācību kursa apguvi tiks izsniegti apliecinājumi, kas būs derīgi iesniegšanai Lauku atbalsta dienestā Agrovides pasākumu kvalifikācijas stundu ieguvei.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020.gadam "'Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi" apakšpasākuma "Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi" ietvaros, LAD Līguma Nr. 10.2.1-2.36/23/P21
projekta numurs 23-00-A00101-000004

Kontaktinformācija:
Terēza Brazeviča, 26320141, tereza.brazevica@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
Terēza Brazeviča,mob.26320141, e-pasts: tereza.brazevica@llkc.lv
Pielikums: 
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: