05.07-09.07.2024ILAP apmācībasI “Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā”

Datums: 
5. Jūlijs, 2024 līdz 9. Jūlijs, 2024

SIA LLKC Kuldīgas birojs aicina uz 16h mācībām “Digitālie risinājumi lauksaimniecības produkcijas ražošanā” (augkopība)
Programmā:
• Saimniecību pārvaldības sistēmas, lauksaimniecības datu bāzes
• Precīzo tehnoloģiju pielietošana lauksaimniecības produkcijas ražošanā
• Satelītdatu un sensoru izmantošanas iespējas kultūraugu audzēšanā
• Lēmumu atbalsta sistēmas lauksaimniecības produkcijas ražošanā
• Digitālo rīku pielietošanas iespēju novērtējums uzņēmuma augkopības procesos
• Precīzo tehnoloģiju pielietošanas salīdzinājums augkopībā

5. jūlijā no plkst.10.00-16:30 teorētiskās nodarbības tiešsaistē Zoom platformā
9. jūlijā no plkst. 10:00-17:00 praktiskās nodarbības ZS Mežmalieši, "Mežmalieši", Turlavas pagasts, Kuldīgas novads un ZS "Sprīdīši", "Sprīdīši", Laidu pagasts, Kuldīgas novads
Obligāti jāpiedalās abās mācību dienās!
Lektori:
• LLKC Kuldīgas biroja augkopības konsultants Gunārs Bušēvics
• Agricon/SIA Precision Farming agronome Ilona Vīnkalne
• Agricon/SIA Precision Farming Pārdošanas vadītājs Baltijas valstīs Gatis Bērziņš

LĪDZMAKSĀJUMS (par abām mācību dienām):
• 28,31-EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15 000,-EUR vai meža zemes platību līdz 50ha
• 141,57-EUR (t.sk. PVN) lielajām saimniecībām
(iekļautas mācības, praktiskās nodarbības un ēdināšana klātienes apmeklējumu dienā)
Par dalību mācības saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu, kas tiks ņemtas vērā arī Agrovides pasākumu mācību stundu skaitā.
Pieteikšanās mācībām obligāta līdz 02.07.2024. Vietu skaits grupā ierobežots.
Mācību organizēšanu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai, saskaņā ar līgumu starp LLKC un Lauku atbalsta dienestu nr. 10.2.1-2.36/23/P21 par mācību organizēšanu un īstenošanu Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. 2020. gadam pasākuma „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros. Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Kontaktinformācija: 
Elēna Ķemere mob.t. 26064369, e-pasts: elena.kemere@llkc.lv
Kategorija: 
LLKC
Reģions filtram: