Jaunumi

Augusta sākumā LLKC Talsu konsultāciju birojs organizēja saimniecību apmeklējumu Polijā par tēmu “Slāpekļa emisijas samazināšanas iespējas augkopības produkcijas ražošanā – mēslošanas efektivitātes paaugstināšana, precīzo tehnoloģiju izmantošana, augsnes apstrāde”.

LLKC Saldus birojs organizēja pieredzes apmaiņas braucienu lauku saimniekiem uz Valgas, Tartu un Poltsamā apriņķiem Igaunijā. Četru dienu laikā bija iespēja smelties iedvesmu lauksaimniecības produkcijas pārstrādē un pievienotās vērtības radīšana.

Šī gada 12. augustā Ludzas novada Salnavā norisinājās VII Starptautiskā Latgales reģiona biškopju konference. Konferenci organizēja Latvijas Biškopības biedrības Ludzas nodaļa sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru.

Tālizpētes un lāzerskenēšanas tehnoloģijas ir  pieejamas ikvienam lietotājam, taču to izmantošana augļu dārzu novērtēšanai ir jauns darbības virziens Latvijā un kaimiņvalstīs.

Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē (iepriekš – Latvijas Lauksaimniecības universitāte) Jelgavā 16. septembrī norisināsies noslēguma konference projektam «Latvijas cūkkopības ilgtspējīga attīstība uz antibiotiku brīvas un bioloģiskas saimniekošanas pamatiem».

Šis gads iezīmējies ar ļoti augstām piena iepirkuma cenām un dažu piena pārstrādes uzņēmumu apstāšanos. Lai ne tik asas, kā savulaik ierasts, uzplaiksnī diskusijas pārstrādes un zemnieku starpā par svaigpiena tirgu.

Šī gada jūnija nogalē 20 dalībnieku grupas sastāvā devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz Čehiju. Mūsu brauciena tēma bija “Mājražotāju produkcijas un nišas produktu pieprasījuma, sortimenta veidošanas, ražošanas un realizācijas procesa tendences Eiropā (Čehija)”.
 

Īsi pirms LLKC “Laukiem būt!” jubilejas pasākuma Ozolniekos  tikos ar Jēkabpils konsultāciju biroja 2021.

Vērtē komposta ietekmi uz graudaugu ražību. Institūta zinātniece Agrita Švarta stāsta par kompostu gatavošanu no daudzgadīgajiem zālājiem

Skrīveru Zemkopības institūts jūlijā rīkoja tradicionālo lauka dienu. Tās tēma: “Laukaugu pētījumi ilgtspējīgai saimniekošanai”.

Pēc teorētiskajām nodarbībām LLKC Valmieras biroja organizētajās mācībās “Lauksaimnieciskās ražošanas ietekme uz vidi” mācību prakses ietvaros Lietuvā apmeklējām vairākas saimniecības – gan tādas, kas nodarbojas ar tradicionālo lauksaimniecību, gan bioloģiskās saimniecības, gan arī tādas, kuras p

Lapas