Novērojumi par uztvērējaugiem demonstrējumu laukos

GalerijaPrint

Projektā “Progresīva zemkopības sistēma kā pamats vidi saudzējošai un efektīvai Latvijas augkopībai” 2019. gada augustā ierīkoti pirmie izmēģinājumi, kuros tiks izvērtēti optimālie uztvērējaugu maisījumi, to vieta augumaiņā un ietekme uz pēcaugiem. Uztvērējaugi tiek sēti pēc galvenā kultūrauga (priekšauga) novākšanas, lai mazinātu barības vielu, it īpaši slāpekļa, zudumus. Izmēģinājumos uztvērējaugi tiks audzēti gan pēc ziemāju, gan vasarāju kultūraugiem. Izmēģinājumos tiks izvērtēti šādi uztvērējaugu maisījumi:

  1. Ziemas rapsis + ziemas vīķi + rudzi (1+1+50 kg/ha),
  2. Auzas + facēlija + vasaras vīķi (100+1+7 kg/ha),
  3. Auzas + sinepes (50+5 kg/ha),
  4. Eļļas rutks + sinepes (10+10 kg/ha) (skatīt 1., 2., 3., 4., 6. un 7. bildi),
  5. Viengadīgā airene + griķi + facēlija (15+20+1 kg/ha) (skatīt 5. un 8. bildi),
  6. Vasaras rudzi + vasaras vīķi (100+7 kg/ha),
  7. Auzas + inkarnāta āboliņš + facēlija (10+5+1 kg/ha).

Izmēģinājuma vietā AREI Stendes Pētniecības centrā Talsu novadā, Lībagu pagastā uztvērējaugu sēja veikta 2019.gada 12.augustā, savukārt otrajā demonstrējuma vietā - z/s “Lielvaicēni” Vītiņu pagastā, Auces novadā uztvērējaugu sēja veikta – 11.augstā.

AREI pētniece Solveiga Maļecka norāda, ka 2019.gada sezonas augšanas apstākļi bijuši optimāli uztvērējaugu sadīgšanai un attīstībai. Pirmajos novērojumos redzams, ka vislielāko biomasas pieaugumu (tātad – uztvērējaugi ar vislielāko potenciālu piesaistīt slāpekli) sasnieguši maisījumi, kuros auga sinepes, rutki un viengadīgā airene. Ņemot vērā, ka šajā projektā tiks vērtēti arī uztvērējaugu piemērotība audzēšanai bezaršanas un minimālās ausnes apstrādes sistēmās, tad norādāms, ka šī gada ziemas apstākļos viengadīgā airene neizsalsa un prasīja papildus darbības, lai sagatavotu augsni pēckultūras audzēšanai.

Šajā gadā plānotas divas lauka dienas, kurās varēs uzzināt sīkāk par projekta gaitā ierīkotajiem demonstrējumiem. Pirmā lauka diena paredzēta Zemgalē – “Augsnes apstrādes aspekti z/s "Strazdi" Zemgalē” septembra beigās, otrā lauka diena – arī Zemgalē, z/s “Lielvaicēni” oktobra beigās.

Plašāka informācija par projektu: http://new.llkc.lv/lv/nozares/projekti/progresiva_augkopiba

Projekts  (Nr.19-00-A01612-000011) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.1 apakšpasākumā “Atbalsts Eiropas partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ar Zemkopības ministrijas un Lauku atbalsta dienesta atbalstu.

Sagatavoja Lāsma Ozola,
LLKC Augkopības nodaļas projektu vadītāja

 

Foto galerija: 

Pievienot komentāru