Piena pašizmaksas aprēķina modelis

PielikumiPrint
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra speciālisti sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Zemkopības ministrijas speciālistiem izstrādājuši piena ražošanas pašizmaksas aprēķina modeli.

Piena pašizmaksas modelis ir veidots, lai tajā varētu izmantot saimniecībā pieejamos visu nozaru kopīgos grāmatvedības datus un nebūtu nepieciešams veidot atsevišķi nodalītu izdevumu uzskaiti par katru no saimniecības darbības nozarēm vai sektoriem.

Piena pašizmaksas modelis aprēķina vidējo pašizmaksu par periodu (gadu, pusgadu utt.), tādēļ modelī ievadāmi dati, kas raksturo saimniecības finanšu situāciju par konkrēto laika periodu.

Saimniecības datu ievades lapā lietotājam ir jāievada savas saimniecības dati. Lapas lejasdaļā ir redzams piena pašizmaksas aprēķina rezultāts. Lietotāju ērtībai lapā ir minēti piemēri, lai lietotājs redz, kādas ir aptuvenās vērtības. Rezultātu lapā lietotājam ir iespēja modelēt situāciju gadījumā, ja kāda no aprēķinos iekļautajām pozīcijām mainās. Lietotājam jāizvēlas maināmā pozīcija, jāieraksta baltajās šūnās pozīcijas jaunā vērtība. Lapas augšpusē blakus jau aprēķinātajai pašizmaksai parādīsies alternatīvais rezultāts.

Modelis ir balstīts uz koeficientu lietošanu izmaksu attiecināšanai piena ražošanai. Koeficienti veidojas no dažādu resursu noslodzes piena ražošanā pret kopējo resursu noslodzi.

Ja jums rodas jautājumi vai komentāri par modeli vai tā darbību, lūdzu, sazinieties ar LLKC Ekonomikas nodaļas speciālistiem Andri Stepanovu vai Raivi Andersonu. Tālrunis 63050576, e-pasti: andris.stepanovs@llkc.lvraivis.andersons@llkc.lv.

LLKC Ekonomikas nodaļa

Pievienot komentāru