Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija bioloģiskajā saimniecībā

Pēdējos gados Latvijā pieaug interese par ķiploku komerciālu ražošanu un to audzēšanas tehnoloģijām. Diemžēl aizvadīto piecu gadu vidējā raža 3,1 t/ha bija ievērojami – 3 līdz 8 reizes – zemāka par to, kādu iegūst lielākās ķiploku ražotājvalstis, piemēram, Ķīna, Ēģipte, Spānija u. c.

Lai strādātu pie vairāku problēmu novēršanas, SIA “Lazdiņas Agro” sadarbībā ar Dārzkopības institūtu, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūtu un Kokneses pagasta zemnieku saimniecību “Mazkūlīši” no 2018. gada 20. augusta līdz šā gada 27. februārim īstenoja projektu ” Ziemas ķiploku audzēšanas modernizācija drošas ražas ieguvei bioloģiskajā saimniecībā”.

Ziemas ķiploku audzēšanā Latvijā tradicionāli tiek izmantota tehnoloģija, kurā ķiploki (daiviņas) tiek stādīti rudenī (oktobrī/novembrī) laukā, kur tie iesakņojas, uzsāk augšanu (izveido saknes un nelielu asnu) un pārziemo. Pavasarī ķiploki uzsāk intensīvu veģetatīvo augšanu, ražu novāc jūlijā/augustā. Tā kā ķiploki ir ļoti jutīgi pret klimatiskajiem apstākļiem un augšanas vidi, nelabvēlīgi ziemošanas apstākļi var būtiski pasliktināt stādījuma kvalitāti.

Projekts tika realizēts ar mērķiiegūt regulāras un augstas ziemas ķiploku ražas bioloģiskajā saimniecībā, izmantojot ķiploku audzēšanu segtajās platībās, kontrolētos apstākļos ziemas periodā un precīzās tehnoloģijas audzēšanā uz lauka. Īstenošanas laikā tika izstrādāta inovatīva, kardināli atšķirīga ziemas ķiploku audzēšanas tehnoloģija, izslēdzot nelabvēlīgu klimatisko apstākļu ietekmi uz ķiploku attīstību ziemas periodā: ķiploku ziemošanas stadija (apsakņošanās) kontrolētā vidē – aukstuma kamerās, ķiploku dēstu izstādīšana laukā pavasarī kā konteinerstādiem. Tāpat arī veikti izmēģinājumi optimālu augšanas apstākļu noteikšanai un augsnes agroķīmiskā izpēte, kā arī piemērota substrāta sastāva izstrāde kvalitatīvas ķiploku ražas ieguvei inovatīvās tehnoloģijas variantā. Rezultātā izstrādāta audzēšanas tehnoloģiskā shēma un ieteicamais substrāta sastāvs inovatīvajam audzēšanas tehnoloģiskajam risinājumam. Ar projekta noslēguma atskaiti iespējams iepazīties šeit: http://www.laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/raksti/gala_atskaite_kiploki_2021.02.pdf

Projekts Nr.18-00-A01620-000014 tika īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Sadarbība” 16.2. apakšpasākumā "Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei" atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā.

Informāciju sagatavoja:
Daiga Gerasimova,
SIA “Lazdiņas Agro”

Uzziņa. Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, un saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 222 9. punktu EIP darba grupas vai atbalsta saņēmēju grupas atspoguļo projektu īstenošanas gaitu, apkopo rezultātus, un tie tiek publicēti VLT mājaslapā.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pievienot komentāru