Dagdas novada pašvaldība izsludina projektu konkursu "Sabiedrība ar dvēseli 2017"

Datums: 
31. Marts, 2017
Reģions: 
Vieta: 
Dagda
Nozare: 

Konkursā atbalstītie projekti tiks finansēti no Dagdas novada pašvaldības budžeta, kopējais pieejamais finansējums pasākumam ir 5 000,00 €, viena projekta atbalsts - līdz 500,00€.
Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt:
• grupu līdzdalību sociālās vides vai infrastruktūras uzlabošanā novada iedzīvotāju un viesu labumam;
• iespēju grupām gūt pieredzi pašiniciatīvas projektu īstenošanā;
• pilsoniskās sabiedrības attīstības sekmēšanu Dagdas novadā.

Projektā var piedalīties biedrības un nereģistrētas iedzīvotāju grupas, kas vēlas uzlabot dzīves kvalitāti savā apkaimē un novadā kopumā.

Termiņi:
Projektu pieteikumi konkursam iesniedzami no 2017. gada 3. aprīļa līdz 2017. gada 3. maijam
Apstiprinātie projekti pabeidzami ne vēlāk kā 2017. gada 30. septembrī.

Konkursa ietvaros tiks piešķirti finanšu līdzekļi tādu projektu īstenošanai, kas rada uzlabojumus Dagas novadā infrastruktūras un sociālajā jomā, būs publiski pieejami un tiks īstenoti pašu iedzīvotāju spēkiem. Finansēti tiks izdevumi inventāra, pamatlīdzekļu un materiālu iegādei, bet netiks finansētas pakalpojumu, darbaspēka un citas nolikumā atrunātās izmaksas.

Ar konkursa nolikumu un pieteikšanās nosacījumiem var iepazīties lapas www.dagda.lv sadaļā Projekti -> Pašvaldības projekti -> Sabiedrība ar dvēseli 2017 un drukātā veidā to iespējams saņemt Dagdas novada pašvaldībā, Attīstības un plānošanas nodaļā, Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā.

Konkursa koordinators un kontaktpersona jautājumiem un saziņai:
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators Artjoms Gekišs,
tālr. 65681437

Kontaktinformācija: 
Attīstības un plānošanas nodaļas projektu koordinators Artjoms Gekišs, tālr. 65681437, e-pasts artjoms.gekiss@dagda.lv
Reģions filtram: