Dagda | Traktortehnikas valsts tehniskās apskates laiki

Datums: 
2. Marts, 2018
Reģions: 
Vieta: 
Dagda
Nozare: 

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē un pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai skatei.
Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai un jābūt derīgai OCTA polisei.
No 2017. gada 30. jūnija par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem var samaksāt TIKAI ar bezskaidras naudas maksājumu.
Traktortehnikas un tās piekabju ikgadējās valsts tehniskās apskates laiki un vietas Dagdas novadā 2018. gadā:
Pagasts, vieta Datums Laiks Norises vieta
Andzeļi 29.03. 10:30 Darbnīcas
Ezernieki 04.04. 10:20 Darbnīcas
Beloje 05.04. 10:30 "Mētrāji"
Ozoliņi 09.04. 10:20 Darbnīcas
Landskoruna 20.04. 09:00 "Lielceļi"
Astašova 11.05. 09:00 Darbnīcas
Andiņi 14.05. 10:30 "Graudiņi"
Mariampole 16.05. 10:30 Darbnīcas
Svariņci 17.05. 10:30 Darbnīcas
Porečje 18.05. 09:00 Skolas 7
Konstantinova 23.05. 10:20 Saules 8
Asūne 25.05. 09:00 Dārza 1
Račeva 24.05. 10:20 "Celiņi"
Neikšāni 28.05. 10:30 Pagasts
Astašova 07.06. 10:20 Darbnīcas

Kontaktinformācija: 
Tālrunis uzziņām: 29284665, 29336238.
Reģions filtram: