Mācības lopkopjiem

Datums: 
26. Februāris, 2019 līdz 1. Marts, 2019
Vieta: 
Vecumnieku novads Bārbeles tautas nams
Nozare: 

LLKC Bauskas birojs organizē mācības lopkopjiem.
Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi”
apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”
Mācību tēma “Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās” (piena un gaļas liellopi)
• Eiropas Savienības regulas un direktīvas, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām
• Dažādu lauksaimniecības dzīvnieku sugu turēšanas veidi atbilstoši labturības prasībām un nosacījumiem
• Dzīvnieku ēdināšana un barības devu sastādīšana atbilstoši labturības prasībām
• Mītņu iekārtojums/aprīkojums, to nozīme dzīvnieku veselības un produktivitātes nodrošināšanā/uzturēšanā
• Dzīvnieku signāli mikroklimata un dzīvnieku veselības stāvokļa novērtēšanai
• Dažāda vecuma dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas novērtējums saimniecībā
• Dzīvnieku barības devu sastāva analīze saimniecības apstākļos
• Labturības apstākļu novērtēšana saimniecībā
Mācības notiks 26.02.2019 un 27.02.2019. Mācību brauciens notiks 01.03.2019.
Lektori: Dainis Arbidāns - Konsultants-eksperts veterinārmedicīnā,
Anita Vismane - Lauku attīstības konsultante.

Kontaktinformācija: 
Anita Vismane Lauku attīstības konsultante 26437269 anita.vismane@llkc.lv
Reģions filtram: