Pļaviņu novads aicina pieteikties Biznesa ideju konkursam “Es varu būt uzņēmējs!”

Datums: 
29. Novembris, 2019
Vieta: 
Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dzelzceļa ielā 11 Pļaviņās
Nozare: 

Līdz 29.11.2019. plkst. 15.00 Pļaviņu novada dome aicina pieteikties biznesa ideju konkursam “Es varu būt uzņēmējs”
Jau ceturto reizi Pļaviņu novada dome organizē Biznesa ideju konkursu “Es varu būt uzņēmējs!”. Tā īstenošanai 2020. gadā tiks piešķirts finansējums 10400,00 EUR no Pļaviņu novada domes budžeta līdzekļiem.
Konkursa mērķis ir sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, sekmēt saimnieciskās darbības veicēju veidošanos Pļaviņu novadā un motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai.
Biznesa ideju pieteikumus izvērtē un lēmumu par finansējuma piešķiršanu pieņem ar domes lēmumu apstiprinātā konkursa vērtēšanas komisija sešu locekļu sastāvā, ko veido pašvaldības pārstāvji.
Pieteikumi jāiesniedz Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, līdz 2019. gada 29. novembrim plkst. 15.00. Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties pie Pļaviņu novada domes uzņēmējdarbības speciālistes Elitas Kaņepējas, tālr. 27873332, e-pasts: bizness@plavinas.lv.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.plavinunovads.lv, šīs ziņas pielikumā, vai Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā. Lai saņemtu nolikumu elektroniski, nepieciešams nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi: bizness@plavinas.lv.

Aicinām visus interesentus piedalīties, pieteikt savu biznesa ideju un pretendēt uz pašvaldības finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai!

Kontaktinformācija: 
Elita Kaņepēja, tālr. 27873332,bizness@plavinas.lv.
Reģions filtram: