LEADER investīciju atbalsta piesaistes iespējas Pierīgā

Datums: 
27. Jūlijs, 2020 līdz 27. Augusts, 2020
Reģions: 
Vieta: 
Jaunmārupes sabiedriskā ēka
Nozare: 

Biedrība “Pierīgas partnerība” no 2020.gada 27.jūlija līdz 2020. gada 27.augustam izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 10. kārtu Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros apstiprinātās sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai.
„Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai”;
„Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājsaimniecībai un amatniecībai, t.sk., pašam saražotajam produkcijas iepakojumam, realizācijai un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai”;
„Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai”;
„Vienkārši sociālās aktivitātes un sabiedriskās aktivitātes”;
„Vietējās teritorijas, t.sk., dabas un kultūras objekti, sakārtošanas pakalpojumu pieejamība, kvalitāte”.

Kontaktinformācija: 
info@pierigaspartneriba.lv
Reģions filtram: