Alūksnes lauku partnerība izsludina 6.kārtu EKONOMIKAS ATTĪSTĪBAS projektiem

Datums: 
17. Augusts, 2020 līdz 17. Septembris, 2020
Vieta: 
Alūksnes lauku partnerība
Nozare: 

Biedrība „Alūksnes lauku partnerība” 17.07.2020. izsludina ATKLĀTA PROJEKTU IESNIEGUMU KONKURSA 6.KĀRTU ar kopējo publisko finansējumu 139 066,86 EUR.

Alūksnes lauku partnerība ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu turpina „Alūksnes lauku partnerības teritorijas attīstības stratēģijas 2015.-2020.gadam” īstenošanu, un, Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam 19.2 apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģiju” ietvaros, uzsāk projektu iesniegumu pieņemšanu,
stratēģiskā mērķa “Uz vietējiem resursiem un konkurētspējīgām priekšrocībām balstīta ekonomika” rīcībā:
“Papildinošu un nozīmīgu tūrisma pakalpojumu un produktu veidošana un esošo kvalitātes uzlabošana”

Rīcības publiskā atbalsta apmērs: 80 000,00 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 70 000,00 EUR (ja būvniecība ir vismaz 70%)
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%.

“Vietējo lauksaimniecības produktu pārstrādes attīstīšana”

Rīcības publiskā atbalsta apmērs: 59 066,86 EUR
Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 50 000,00 EUR
Maksimālā atbalsta intensitāte: 70%, kopprojektiem 80%.

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2020.gada 17.augusta līdz 2020.gada 17.septembrim; projekta iesniegumu iesniegšana TIKAI elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login.

Kontaktinformācija: 
Santa Harjo-Ozoliņa, mob. 26330477, e-pasts: santa.harjoozolina@gmail.com.
Reģions filtram: