6.06.2023.|Jelgavā |Seminārs "Inovatīva augsnes auglības uzlabošanas līdzekļa ražošanas tehnoloģija un tā izmantošanas iespējas kultūraugu sējumos un kokaugu plantācijas"

Datums: 
6. Jūnijs, 2023
Reģions: 
Vieta: 
Jelgavas pils
Nozare: 
6. jūnijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.30 Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte (LBTU) kopā ar sadarbības partneriem projekta ietvaros organizē semināru "Inovatīva augsnes auglības uzlabošanas līdzekļa ražošanas tehnoloģija un tā izmantošanas iespējas kultūraugu sējumos un kokaugu plantācijas". Tajā aicināti pieteikties nozares pārstāvji un ikviens interesents, kuram saistoša šī tēma.
 
Semināru apmeklēt varēs gan klātienē Jelgavas pilī (182. telpa, Lielā iela 2), gan pievienoties tiešsaistē. Dalībnieki aicināti iepriekš reģistrēties, aizpildot pieteikuma formu.
 

Katru gadu pieaug augšņu īpatsvars, kurām ir nepietiekams organisko vielu saturs un paaugstināts skābuma līmenis, kas negatīvi ietekmē to auglību, tādēļ tām nepieciešama kaļķošana. Viens no šobrīd Latvijā izmantotiem organisko vielu avotiem ir biogāzes ražošanas rezultātā izveidojušās atliekas – digestāts, kura saturs nav augstvērtīgs. Lai to pilnveidotu un sāktu plašāk izmantot lauksaimniecībā un mežsaimniecībā, LBTU zinātnieki kopā ar sadarbības partneriem izstrādāja jaunu tehnoloģiju, pievienojot digestātam koksnes pelnus, iegūstot kaļķošanai noderīgs produkts ar augstu pievienoto vērtību.

Semināru atklās Lauksaimniecības fakultātes profesors un projekta vadītājs Aleksandrs Adamovičs, bet pēc tam sekos ziņojumi par projekta īstenošanas gaitu no vairākiem projekta partneriem. Ar ziņojumiem dalīsies - Jānis Millers no AS "Ziedi JP", Mārtiņš Vaļķo no AS "Pampāļi", Dagnija Lazdiņa no Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava", ZS "Irbēni", Aiga Markova no SIA "LatviDanAgro", Jānis Vinters no ZS "Līgo", Mārtiņš Priževoits no AS "Gren Jelgava" un Aiga Stabulniece no AS "Dobeles Eko".

Klātesošie tiks iepazīstināti ar vairākiem aktuāliem tematiem - EIP "Sadarbība” projekta 16.1 "Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām - digestāta un šķeldu koģenerācijas atliekām - koksnes pelniem" 2019. - 2022. gada darba kopsavilkums, digestāta un koksnes pelnu tehnoloģijas izstrādes rezultāti un pielietošanas perspektīvas, digestāta ieguve un izmantošanas iespējas, digestāta un koksnes pelnu maisījumu izmantošanas efektivitāte kokaugu plantācijās, digestāta ieguve no cūku mēsliem un augu atliekam, tā izmantošanas iespējas augu mēslošanai un koksnes pelni, to ieguve un izmantošanas iespējas augsnes auglības uzlabošanai.

Interesenti aicināti pieteikt dalību, izmantojot šo saiti. Dati, kas norādīti reģistrācijas formā, tiks izmantoti tikai saziņai par semināra norisi.

Seminārs tiek īstenots projekta "Jaunas tehnoloģijas izstrāde augu mēslošanas līdzekļu ražošanai no biogāzes ražotnes fermentācijas atliekām – digestāta un šķeldas koģenerācijas atliekām – koksnes pelniem" (nr. 19-00-A01612-000008 pasākumā "Sadarbība", apakšpasākuma 16.1. "Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai" ietvaros. To atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Kontaktinformācija: 
Ilze Vīķe, ilze.vike@llu.lv
Pielikums: 
PielikumsIzmērs
seminara_programma_6.06.2023.pdf534 KB
Reģions filtram: