Cel mani pār’ par Daugavu!

Lai vietējie iedzīvotāji varētu daudzveidīgi izmantot Daugavas ūdeņus, Pļaviņās ierīkota peldoša moduļu tipa laivu laipa un laivu piestātne.

Tas tika paveikts, īstenojot LEADER  Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes atbalstīto un  Pļaviņu novada domes izstrādāto projektu „Cel mani pār’ pār Daugavu!”. Tā kopējās izmaksas bija 30 909,66 eiro (ar PVN), no tā publiskais finansējums – 22990,65 eiro. Projekts tika iesniegts Aizkraukles partnerībā atbilstoši tās attīstības stratēģijai. Projekta īstenošana sākās 2013. gada 5. jūlijā un beidzās šāgada jūlijā.

Projekta rezultātā Pļaviņās, Daugavas ielā 32  nodota ekspluatācijā uz Daugavas upes ierīkota peldoša moduļu tipa laivu laipa.  Iepretī Pļaviņu novada kultūras centram izveidota  Daugavas laivu piestātne. Tā ir iekļauta Daugavas aizsargdambja sistēmā un darbosies tikai vasarā. Laipas laukums – 100 m2. Laipas būvēja SIA „Baltic Rubber Trade”.

Projekta mērķis ir dot iespēju vietējiem iedzīvotājiem daudzveidīgi izmantot Daugavas ūdeņus.  Plānots, ka Daugavas laivu laipas izbūve rosinās zvejniecību, makšķerēšanu un arī atpūtu, kā arī transporta kustību ar upes pretējo krastu. Šī vieta izvēlēta, jo atrodas centrā, ir viegli pieejama visiem novada iedzīvotājiem, kā arī pilsētas viesiem.

Pretī Pļaviņu novada kultūras centram ar laiku tiek plānota arī Pļaviņu novada Tūrisma un informācijas centra būve. Laipa paredzēta tūrisma virziena sekmēšanai Pļaviņu novadā. Kā tas izskatās? Daugavas laivotāji un motorlaivu braucēji piestāj pie laipas, izkāpj krastā un pa Daugavas promenādi dodas aplūkot Pļaviņas – mājtirgu, plānotās Daugavas takas, parku, plostnieku mantojumu, atpūsties skeitparkā, aplūkot vides objektus, pasēdēt uz Wi-Fi soliņa, apciemot jauniešu centru „Ideja” u. c. Jau šovasar pie laipas piestāja vikingu kuģis „Nameisis”. Pretējā Daugavas krasta iedzīvotāji – Sēlpils novada ļaudis – laipu izmanto, lai savas laivas pietauvotu pie Pļaviņu krasta, kurp dodas iepirkties. Vairāku kāzu rīkotāji laipu izmanto, lai kāzu dienu padarītu par skaistu piedzīvojumu jaunlaulātajiem un viņu viesiem. Vietējie zvejnieki no jaunās laipas dodas Daugavā, lai nodotos savam hobijam – zvejošanai. Savukārt atpūtas baudītāji laipu izmanto, lai laivā uzņemtu pasažierus un vizinātu pa skaisto likteņupi – Daugavu.

Jaunā laivu laipa lieliski iekļaujas Pļaviņu ainavā. Par to ir priecīgi visi – pilsētas iedzīvotāji un viesi, bērni un pieaugušie, atpūtnieki un pasākumu organizētāji. Arī garāmbraucošajiem ir vieta, kur „piesiet acis” un nodomāt: „Šeit es noteikti apstāšos, lai kādu mirkli nesteidzīgi atpūstos no mūžīgā vāveres riteņa!” Dariet tā! Un izbaudiet Pļaviņu aicinājumu baudīt Latvijas gleznaino skaistumu!

Inese Eiduka,

LLKC Aizkraukles nodaļas Pļaviņu novada uzņēmējdarbības konsultante

Pievienot komentāru