Digitalizācijas ietekmes izvērtēšana lauku teritorijās

Veiksmīga lauksaimniecības un lauku teritoriju digitalizācija ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Pateicoties digitālajām tehnoloģijām, var tikt rasti risinājumi svarīgiem un steidzamiem ekonomiskiem, sociāliem, klimata un vides izaicinājumiem, ar kuriem saskaras ES lauksaimniecības nozare un lauku teritorijas. Lai spētu izvērtēt digitalizācijas ietekmi, vairāki sadarbības partneri no 25 ES dalībvalstīm, tai skaitā Latvijas, pārstāvot zinātniskās institūcijas, nevalstiskās organizācijas un uzņēmējus, ir iesaistījušies starpdisciplinārā konsorcijā projektā “DESIRA”. Projekts tiek īstenots Horizon 2020 programmā.

Lai gūtu labumu un samazinātu ar digitalizāciju saistītos riskus, lauku teritorijās nepieciešams uzlabot spēju izprast ietekmes un pārmaiņas to kontekstā, kā arī jāizstrādā un jāplāno piemērotas darbības, lai pielāgotos. Ilgtspējīga digitalizācija ir galvenais faktors, lai samazinātu digitālās transformācijas izmaksas un maksimāli palielinātu tās ieguvumus, tai pašā laikā veicinot “Ilgtspējīgas attīstības mērķu” sasniegšanu. Tāpēc projekta “DESIRA” mērķis ir uzlabot sabiedrības un politisko struktūru spēju reaģēt uz digitalizācijas radītajiem izaicinājumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un lauku teritorijās.

Projektā tiek izstrādāta metodoloģija un ar to saistīts tiešsaistes rīks, lai novērtētu pagātnes, tagadnes un nākotnes digitalizācijas tendenču ietekmi. Par pamatu tiek ņemta savstarpējā saikne lauku sitēmās vai kontekstā. Ietekmes analīze ir tieši saistīta ar Apvienoto Nāciju Organizācijas “Ilgtspējīgas attīstības mērķiem” un tā veicinās atbildīgas pētniecības un inovācijas principu popularizēšanu. Pielietojot šos principus, “DESIRA” iesaista lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauku teritoriju dalībniekus, lai kopīgi izstrādātu iespējamās situācijas un politiku 20 ES reģionos izveidotās dzīvās prakses laboratorijās un Lauku digitālajā forumā, kas apvieno 250 dalībniekus no visas Eiropas. Īpaši projekta mērķiem izveidota virtuālā pētniecības vide apvieno visus dalībniekus un ievērojami palielina mijiedarbību tīklā.

Projekts tika uzsākts 2019. gada 1. jūnijā un turpināsies līdz 2023. gada 31. maijam, projekta koordinātors ir Pizas Universitāte Itālijā.

“DESIRA” īstenošanas procesā jau ir veikti vairāki pētnieciskie darbi, aktivitātes, sagatavoti ziņojumi un ieteikumi, ar kuriem iepazīties. Atrast plašāku informāciju par projektu un daudzajām aktivitātēm var šeit: https://desira2020.eu/about-us/

Jēdzieni:

*DESIRA jeb Digitalizācija: ekonomiskā un sociālā ietekme lauku teritorijās.

Izmantoti materiāli no projekta mājaslapas https://desira2020.eu/about-us/

Uzziņa:

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs ir EIP (Eiropas inovāciju partnerību) tīkla pārstāvis Latvijā, kura viens no uzdevumiem ir informēt par inovācijām un ar tām saistītiem projektiem Latvijā un Eiropā.

Informāciju sagatavoja:
Aiva Saulīte-Liniņa,
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru