Iedzīvotāji augstu vērtē Valsts Lauku tīkla īstenotos pasākumus

Izvērtējot iedzīvotāju atsauksmes, patīkami secināt, ka kopumā ir palielinājusies sabiedrības informētība par VLT pasākumiem un sabiedrības līdzdalība tajos. Turklāt respondentu atbildes liecina, ka starp īstenotajiem VLT pasākumiem 2011. gadā nav tādu pasākumu, kuri izpelnītos izteiktu sabiedrības noraidījumu. Tieši otrādi, 2011. gada aptaujā daudz vairāk iedzīvotāju pauda skaidru pasākumu vērtējumu.

Lauku iedzīvotāji augstu vērtē VLT īstenotos pasākumus un to lietderību. Nemainīgi par vērtīgāko pasākumu ir atzīti Informatīvie semināri Latvijā, kam seko ikmēneša informatīvais izdevums „Lauku lapa", novada lauku attīstības speciālistu pakalpojumu nodrošināšana, pieredzes apmaiņas braucieni Latvijā, apmācības Latvijā un ziņu lapa mežsaimniekiem „Čiekurs".

Salīdzinot 2010. un 2011. gada aptaujas rezultātus, iezīmējas lauku iedzīvotāju vērtīgākie TOP 6 pasākumi.

Vērtīgākie Valsts Lauku tīkla pasākumi

2010. gads 2010. gads
       
       
       
       
       
       
       

Pievienot komentāru