Inovatīvi risinājumi augsnes veselības uzlabošanai

Žurnāla Agrinnovation septītā izdevuma uzmanības centrā ir augsnes veselība. Tiek piedāvāts iepazīt inovatīvus projektus visā Eiropā, kuros pēta ilgtspējīgus risinājumus  augsnes veselības uzlabošanai. Šajā izdevumā ir iekļauti arī Eiropas Inovācijas partnerību lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai (turpmāk EIP-AGRI) darba grupu aktualitātes, kā arī iedvesmas stāsti no Grieķijas, Ungārijas un Portugāles.

Janušs Voičehovskis, Eiropas lauksaimniecības un lauku attīstības komisārs, uzsver:  “Augsnes nozīmi nav iespējams pārvērtēt. Sākot ar ēdienu, ko mēs ēdam, līdz apģērbam, kuru mēs valkājam, mūsu pamatvajadzību apmierināšana ir atkarīga no augsnes. Labi funkcionējošas augsnes mūs nodrošina ar tīru ūdeni, bioloģisko daudzveidību, pārstrādā barības vielas, regulē klimatu, un tās ir mūsu Eiropas ainavas un kultūras mantojuma pamats. Tomēr augsne ir ierobežots resurss, un mums par to ir kopīgi jārūpējas. Zemes degradācija, ko tiešā vai netiešā veidā izraisa cilvēku darbība, ir viena no mūsdienu lielākajām ilgtspējības problēmām. Tāpēc augsnes degradācijas apturēšana ir viens no galvenajiem ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem 2030. gadam. Eiropas Zaļais kurss ir ES ilgtspējīgas izaugsmes ceļvedis. EIP-AGRI savieno esošās zināšanas par augsni ar inovatīviem risinājumiem, kas darbojas praksē. Tai ir un būs nozīmīga loma, risinot augsnes problēmas un palīdzot ES lauksaimniekiem un mežsaimniekiem kļūt par efektīviem uzņēmējiem. EIP-AGRI izmanto sadarbības projektu potenciālu, kas darbojas gan vietējā, gan visā ES vidē. Tādējādi tas var ievērojami palielināt izredzes gūt panākumus, lai novērstu plaši izplatītos degradācijas procesus, piemēram, augsnes eroziju un oglekļa noplicināšanu. Patlaban visā Eiropā strādā vairāk nekā 200 EIP-AGRI darba grupas, lai izstrādātu inovatīvas augsnes apsaimniekošanas prakses. Tas, piemēram, ietver eksperimentus ar pārklājošām kultūrām organisko vielu satura atjaunošanai, precīzu lauksaimniecību, lai izvairītos no pārmērīgas mēslošanas, vai alternatīvas nezāļu apkarošanas metodes augsnes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ir ļoti iedvesmojoši redzēt, kā tik daudz cilvēku no dažādām dzīves vietām, kuriem ir viena un tā pati aizraušanās – šajā gadījumā veselīga augsne – sanāk kopā, lai strādātu kopīga mērķa sasniegšanai. Tā ir pati ES projekta būtība!”

Ar žurnāla saturu var iepazīties šeit: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/sites/agri-eip/files/eip-agri_agrinnovation_magazine_7_2020_web_final.pdf

Sagatavoja

Kristīne Cinglere,

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts

Pievienot komentāru