Izstrādā cūku barības receptūras vides piesārņojuma mazināšanai

Latvijā cūkkopībā lielākoties tiek izmantota graudaugu barība un tā receptēs sastāda 60 līdz 70% no visa barības apjoma un dažreiz pat vairāk. Taču cūku barības dārgākā sastāvdaļa ir olbaltumvielu saturoša barība. Visbiežāk kā galvenais olbaltumvielu avots tiek izmantota ģenētiski modificētā soja, jo tai ir augsts olbaltumvielu saturs, taču tā līdzīgi kā citi olbaltumvielu avoti satur slāpekli un, izvadoties no organisma, piesārņo apkārtējo vidi.

Lai sabalansētu cūku audzētāju ekonomiskās intereses un vides vajadzības, LLU Lauksaimniecības fakultātes pētnieki kopā ar sadarbības partneri SIA Korkalns izstrādā un testē jaunus cūku barības maisījumus.

Tā kā viens no galvenajiem veiksmīgas cūkkopības ietekmējošiem faktoriem ir kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopbarības sagatavošana un izēdināšana, esam sākuši projektu, kurā paredzēts izstrādāt barības receptūras nobarojamām cūkām, lai iegūtu labu un garšīgu cūkgaļu, cenšoties samazināt apkārtējās vides piesārņojumu, kas veidojas, ja cūkas baro nepilnvērtīgi un nesabalansēti.  Bieži vien cūku ēdināšanā barības līdzekļi tiek iekļauti  haotiski un vislētākie, maz uzmanības pievēršot, kā cūkas tos var izmantot,” stāsta pētniece Lilija Degola.

Viņa skaidro, ka augstas kvalitātes cūkgaļas iegūšanai barība ir izšķirošs faktors un tai ir  jābūt piemērotai cūkām, t.i., sabalansētai atbilstoši nepieciešamajām barības vielām un izmantojamībai cūku organismā.  

Turklāt īpaši svarīgs aspekts ir barībā esošais slāpeklis, kura izmantojamība ir atšķirīga no dažādiem barības līdzekļiem. Neizmantotais slāpeklis cūku organismā izdalās vidē ar cūku mēsliem, tādā veidā pārmērīgi piesāŗņojot apkārtējo vidi. Pētniece stāsta, ka katrā valstī ir citi klimata apstākļi, kas ietekmē barības vielu saturu barības līdzekļos, tādēļ nepieciešams izvērtēt vietējos apstākļos izaudzēto lopbarību un no tās saražotos kombinētās barības maisījumus cūkām, kas sagatavoti pēc iepriekš izstrādātām receptēm. Turklāt jāņem vērā fakts, ka barības receptēs var izmantot arī vietēji audzētos pākšaugus: pupas, zirņus, lupīnu, vietēji audzētās sojas pupiņu pārstrādes produktus.  

Cūku barības izpēte norisinās pētījumā “Ekonomiski pamatotu barības receptūru izstrāde saistībā ar cūkgaļas kvalitāti un apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanas iespējām” (Nr. 19-00-A01620-000062), ko LLU zinātnieki šī gada pavasarī sākuši īstenot kopā ar sadarbības partneri SIA Korkalns, kam pieder liela cūku ferma, kur būs iespējams sagatavotos kombinētos spēkbarības maisījumus izēdināt cūkām, veikt cūku dzīvmasas kontroles, uzskaitīt barību un noteikt cūkgaļas kvalitāti.  

Pētījums tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma "Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma “Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” ietvaros  un noslēgsies 2021. gada oktobrī. Projektu atbalsta Lauku Atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Informāciju sagatavoja projekta darba grupa

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Pievienot komentāru