Jaunumi

Interesenti aicināti pievienoties tiešsaistes semināram par energokopienām starp Latvijas un Vācijas ministrijām 2024.gada 26.jūnijā no plkst. 11.00 līdz 15.00.

LEADER kā lauku attīstības instruments Latvijā ir pazīstams un tiek izmantots teju 20 gadus. Savukārt ES šīs pieejas aizsākumi meklējami jau kopš 1991. gada, kad LEADER tika uzsākta kā eksperimentāla iniciatīva, lai uzlabotu lauku attīstības potenciālu, piesaistot vietējās iniciatīvas un zināšanas, un izplatot šīs zināšanas citos lauku apvidos.

Pateicoties veiksmīgiem rezultātiem, sākot ar 2007. gadu, šis instruments (atpazīstams arī kā SVVA jeb sabiedrības virzīta vietējā attīstība) Latvijā tiek izmantots arī zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstībai.

Nesen kopā ar Latvijas Zemnieku federāciju izdevās paviesoties mūsu  skandināvu kaimiņvalstī, nelielās apdzīvotās vietās. Zviedrijas dienvidaustrumu daļā Rātvikas  lauksaimniecības ģimnāzija-skola darbojas kā kopīgs izglītības un pašvaldības uzņēmums. Iestādes mērķi ir vairāk nekā 300 audzēkņu izglītošana dažādās lauksaimniecības, veterinārijas, galdnieku, celtnieku, elektriķu u. c. laukos noderīgās specialitātēs. Blakus skolai ir plaša skolas mācību prakses saimniecība. Tur audzēkņi praktiski  pielieto apgūtās specialitātes iemaņas. Skolas saimniecība ražo sertificētu bioloģiskās lauksaimniecības produkciju, ar to  nodrošina pašvaldības pārziņā esošo iestāžu sabiedrisko ēdināšanu. Skolās un sabiedriskajās ēdnīcās blakus kafijas automātam bieži atrodas piena automāts, jaunieši ik pa laikam arī redzami ar piena glāzi rokās.

Ar Ilzi Esteri Kleinhofu iepazināmies LLKC Jelgavas biroja mācībās “Laukiem būt!”. Ideja par džeza atdzīvināšanu Vircavas muižā aizrāva un šķita kā svaigs gaisa malks, ideja aizveda no mācībām līdz konkursam, kur ieguva pelnītu atzinību.

Aicinām iesniegt pieteikumus Eiropas Lauku tīkla konkursā “Lauksaimniecības un lauku iedvesmas balva 2024”. Šī gada tēma “iespēju nodrošināšana jauniešiem”.

Pagatavo pats!
Kas Tev jādara?

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu birojs 26. aprīlī organizēja informatīvo semināru Talsos par lauku aktualitātēm 2024. gadā, kurā piedalījās kupls interesentu skaits – 71 dalībnieks.

Š.g. 25. aprīlī tiešsaistē norisinājās pasākums "LEADER vietējo rīcības grupu loma Viedo ciemu attīstībā".

LLKC Gulbenes birojam aprīļa sākuma bija iespēja piedalīties projekta RuralYouthFuture (RYF) vizītē Bulgārijā, Pešteras pašvaldībā, iepazīstoties ar aktivitātēm, kas vērstas uz jauniešu izglītošanas un nodarbinātības veicināšanu lauku reģionos.

Lapas