Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai

GalerijaPrint

Latvijā daudzi augļkopības uzņēmumi ir veidojušies ap gadsimtu miju un šobrīd ir izveidojuši stabilu ražošanas pamatu. Lai arī daudzās saimniecībās tiek sasniegtas labas ražas, tomēr vidējais ražības līmenis augļu dārzos nav pietiekams. Nereti ražība ir atšķirīga viena dārza dažādās vietās. Viens no iemesliem ir augsnes un reljefa neviendabīgums viena lauka robežās.

Kopražas kāpināšanā lielāka efektivitāte panākama, ja atbilstoši pasākumi tiek veikti mērķtiecīgi dārza sektoros, kur ražība ir zemāka par vidējo. Augļu koku dārzā ir grūti objektīvi konstatēt šos sektorus ‒ to var izdarīt, uzskaitot ražu katram kokam atsevišķi, taču tas ir ļoti darbietilpīgi un jāpaveic ļoti īsā laikā. Koku veģetatīvais pieaugums ir labs indikatīvais rādītājs, kas raksturo koku veselības stāvokli, tā augšanas apstākļus kopumā un parāda arī ražības potenciālu. Veģetatīvo augumu var vērtēt vizuāli, taču šāds vērtējums ir subjektīvs. Dārza vizuālu vērtējumu papildus apgrūtina tas, ka koki pārsniedz cilvēka augumu un kokus var salīdzināt tikai rindu virzienā.

Izmantojot tālizpētes tehnoloģiju, var iegūt datus par koku vainaga lielumu. Atkārtoti mērījumi parādītu dzinumu pieaugumu konkrētā laika periodā. Izvērtējot datus dārza robežās, noteiktu sektorus ar mazākiem pieaugumiem. Redzot kartē konkrētos sektorus, tos apsekos dārzkopji, meklējot faktorus, kas ietekmēja koku augšanu (barības vielu daudzums augsnē, mitruma režīms, bagātīga augļu raža u.c.).

LLU Vides un būvzinātņu fakultātes Zemes pārvaldības un ģeodēzijas katedra sadarbībā ar Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību “Augļu nams” un mērniecības pakalpojumu sniedzēju SIA “Topoprojekts” ir uzsākusi īstenot ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 16. “Sadarbība” 16.2. apakšpasākuma: “Atbalsts jaunu produktu, metožu, procesu un tehnoloģiju izstrādei” projektu “Tālizpētes tehnoloģiju pielietojums augļu dārzu novērtēšanai”. Projekts tiks īstenots līdz 31.05.2023. Projekta numurs: 18-00-A01620-000039. Kopējais projekta finansējums  97 150,00 eiro.

Projekta mērķis ir izstrādāt Latvijas vides apstākļiem atbilstošu tehnoloģisku risinājumu augļu dārzu novērtēšanai ar tālizpētes tehnoloģiju pielietošanu.

Tālizpēte ar lāzerskenēšanu kā tehnoloģija ir pietiekami pieejama, taču iegūto datu apstrāde un interpretācija augļu dārzu novērtēšanai ir jauns tās pielietojums Latvijā un kaimiņvalstīs. Izmantojot tālizpētes tehnoloģiju, projekta ietvaros tiks iegūti dati par koku augšanas dinamiku un izstrādāta vairākslāņu karte. Analizējot datus, tiks noteikti sektori ar mazākiem pieaugumiem. Projekta papildu mērķis ir iegūt datus par koku vainagu biezību un vainagu kopējo tilpumu. Šos datus izmantos, lai vērtētu koku veidošanas darbu efektivitāti, koriģētu augu aizsardzības līdzekļu devu aprēķinus.

Projekts nodrošinās zināšanu pārnesi, jo pētījuma laikā notiks aktīva sadarbība ar pētniekiem no LLU, gan veicot tālizpētes novērojumus dārzos, gan kopīgi prezentējot rezultātus lauka  dienās un semināros, kā arī vietēja un starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs.

Projektu atbalsta Lauku atbalsta dienests un Zemkopības ministrija.

Informāciju sagatavoja projekta darba grupa

Foto galerija: 

Pievienot komentāru