Informatīvs seminārs - Krājas kopšanas cirtes nepieciešamība, ciršanas nosacījumi

Datums: 
29. Jūlijs, 2014
Reģions: 
Vieta: 
Talsi Kr.Valdemāra iela 21a LLKC biroja ēka

Krājas kopšanas cirtes mērķis un uzdevumi.
Kopšanas cirtes nepieciešamības izvērtēšanas kritēriji.
Izcērtamo koku izvēles nosacījumi. Kopšanas ciršu modeļi.
Šķērslaukuma jēdziens, minimālais un kritiskais šķērslaukums.
Krājas kopšanas cirtes intensitāte. Likumdošanas prasības krājas kopšanas ciršu izstrādē.
Šķērslaukuma mērīšana, izcērtamo koku noteikšana.
Diskusijas, atbildes uz jautājumiem.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
2zk-mkpc-s_julijs_2014.doc618.5 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls