Izglītojošs seminārs -Jaunaudžu kopšana. Izcērtamo koku izvēle krājas kopšanas un izlases cirtēs .Darba drošība koku gāšanas,atzarošanas un sagarumošanas darbos

Datums: 
30. Aprīlis, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Kārķu pagasts

Jaunaudžu kopšanas pamatprincipi, atstājamo kociņu izvēle.
ES atbalsta aktualitātes meža īpašniekiem. Krājas kopšanas cirte, šķērslaukums.
Treilēšanas ceļu izzīmēšana, tehnoloģiskā karte.Izcērtamo koku izvēle. Koku ciršanas kārtība izlases cirtēs. Izcērtamo koku izvēle.
Dabas aizsardzības prasības mežsaimnieciskajos darbos. Darba drošība koku gāšanas, atzarošana un sagarumošanas darbos.
Stumbru racionāla sagarumošana. Sortimenti krājas kopšanas cirtēs. Pielietojamie instrumenti, aprīkojums un
Pareiza koku gāšana un atzarošana

.

Pielikums: 
PielikumsIzmērs
mkpc_2015_zv_izglitojos_-beidzama.doc617 KB
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: