izglītojošs seminārs - Baltalkšņa audzēšana, ekonomiskais ieguvums un iespējamā nomaiņa ar citām koku sugām

Datums: 
16. Jūlijs, 2015
Reģions: 
Vieta: 
Rēzekne

Tendences meža atjaunošanā privāto meža īpašnieku mežos - sugu maiņa no skuju uz lapu koku audzēm.
Paredzamais ES atbalsts šīs tendences mazināšanai. Baltalksnis – visātraudzīgākā koku suga Latvijā? Dabisko baltalkšņa audžu kopšana un potenciālā produktivitāte. Baltalkšņu stādījumu ierīkošana un stādījumu mērķa izvēle. Baltalkšņu izcirtumu atjaunošana ar citām koku sugām, piemērotākās sugas, paredzamā mežaudžu kopšana. Ekonomiskais ieguvums pēc baltalkšņu audžu nociršanas, finansiālie ieguldījumi audzes veidošanā. Dažāda vecuma koptas baltalkšņa audzes, citu koku sugu atjaunošanās zem audzes klāja. Objekti dabā.
Semināra izvērtējums, jautājumi un ierosinājumi.

Kontaktinformācija: 
Valda Brice, t.28692818, valda.brice@mkpc.llkc.lv
Kategorija: 
Lauku tīkls
Reģions filtram: