Ozolnieki | SIA Balteko sadarbībā ar Ievu Krakopu organizē semināru ''Mūsdienīga govu ēdināšana slaucamo govju ganāmpulkā''