23.05.2024-24.05.2024 Balvu birojā LAP mācības par tēmu " Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacīkumus (biškopība)

Datums: 
22. Aprīlis, 2024
Reģions: 
Vieta: 
Balvu konsultāciju birojs (2.stāvā zāle)

Divu dienu mācības

Pirmā mācību diena : 2024.gada 23.maijs, notiks klātienē- Balvu konsultāciju birojā, Brīvības iela 46a, Balvi

Otrā mācību diena: 2024.gada 24.maijs, notiks klātienē-Balvu konsultāciju birojā, Brīvības iela 46a, Balvi un saimniecībā “Māras drava”, Mārās, Druvnieku ciemā, Kubulu pagastā Balvu novadā

Mācību kurss:

Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (dzīvnieku suga - bites)
* Mācību kurss konkrētai intervencei piemērojams atkarībā no tā specializācijas - augkopība, lopkopība, bioloģiskā lauksaimniecība
LA10.3 Paaugstinātu labturības prasību un emisiju mazinošā lopkopība
LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība (jau apgūtas 160 h)
LA11 Bioloģiskā lauksaimniecība (no jauna)
16 stundas
Pirmā mācību diena – 2024.gada 23.maijā

Mācību sākums plkst. 10.00, mācību beigas plkst. 16.45

Mācību vieta: Balvu konsultāciju birojs

10.00-10.45 Eiropas Savienības Zaļā kursa prasības antimikrobiālās rezistences mazināšanai, LR MK noteikumi par dzīvnieku labturības prasībām Lektors Guntars Melnis
10.45-11.30 Bišu saimju veselības pārvaldība saimniecībās Lektors Guntars Melnis
11.30-13.00 Datu uzskaite un bišu slimības , to iedalījums Lektors Guntars Melnis
13.00-13.30 Pusdienas
13.30-15.00 Bišu barības bāze imunitātes uzturēšanai un stiprināšanai Lektors Guntars Melnis
15.00-16.30 Dravošanas metodes bišu produktuvitātes nodrosināšanā Lektors Guntars Melnis

Otrā mācību diena – 2024.gada 24.maijā

Mācību sākums plkst. 10.00, mācību beigas plkst. 17.30

Mācības vieta: Balvu konsultāciju birojs, saimniecība “ Māras drava”, Māras, c.Druvenieki, Kubulu pagasts, Balvu novads

10.00-13.00 Signāli bišu saimju veselības stāvokļa novērtēšanai un atbildīgas antibiotiku lietošanas pieredze Lektors Guntars Melnis
13.00-13.30 Pusdienas
13.30-14.00 Brauciens uz saimniecību
14.00-15.30 Bišu slimību profilaktisko pasākumu novērtējums saimniecībā Lektors Guntars Melnis
15.30-16.00 Brauciens uz biroju
16.00-17.30 Datu uzskaite biškopības saimniecībā Lektors Intars Ločmelis

Iepriekšējā pieteikšanās uz kursiem ir obligāta, pieteikties uz kursiem:
Ivars logins, tel. 29118683, e pasts ivars.logins@llkc.lv
Intars Ločmelis, tel. 29108935, e pasts intars.locmelis@llkc.lv

Kontaktinformācija: 
ivars.logins@llkc.lv tel.29118683; intars.locmelis@llkc.lv tel. 29108935
Pielikums: 
Reģions filtram: