30.06.2021./Klātienes un tiešsaistes maksas seminārs "Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā"

Datums: 
30. Jūnijs, 2021
Reģions: 
Vieta: 
Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs
Nozare: 

Laiks 10:00-13:30

Lektore - ASTRĪDA MŪRNIECE, sertificēta higiēnas ārste - eksperte

SEMINĀRA TĒMAS:

Vispārīgā daļa
(galveno pārtikas apriti reglamentējošo ES un LR normatīvo aktu prasību raksturojums; pārtikas uzņēmēju pienākumi un atbildība; pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā)
Pārtikas kvalitāte un nekaitīgums
Personāla higiēnas prasības
Pārtikas higiēna
(vispārīgās un īpašās higiēnas prasības; laba higiēnas un laba ražošanas prakse pārtikas uzņēmumā; pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas pamatprincipi)

Pieteikšanās:
https://pic.dobele.lv/event/klatienes-un-tiessaistes-seminars-minimalas-...

Kontaktinformācija: 
Dobeles PIUAC, Tālr. 63781740,63781741 , e-pasts piuac@dobele.lv
Reģions filtram: