“Vidzemniekos” strādā jau piektā paaudze

GalerijaPrint

Ilūkstes novada Dvietes ciemata nomalē atrodas lauku sēta “Vidzemnieki”, kur dzīvo un čakli darbojas Glaudānu ģimene ar sešiem audžubērniem. Ģimenē izveidojušās gadsimtu ilgas tradīcijas, kas pārmantojas no paaudzes paaudzē.

Lauku sēta jau iztālēm piesaista skatu ar labiekārtoto teritoriju. Te mitinās dažādi dzīvnieki un putni – pašu bērnu priekam un ciemiņiem, kuri vēlas apskatīt dzīvniekus un uzzināt par tiem kaut ko vairāk, pavadot laiku svaigā gaisā.

“Senču mājās “Vidzemnieki” dzīvo jau piektā paaudze,” stāsta saimniece Olga Glaudāne. “Mūsu paaudzes uzdevums ir atstāt mantojumā senču vērtības, kas atgādinātu un tuvinātu jauniešus savai dzimtajai pusei. Ļoti ceru, ka mēs kādreiz skaidri sāksim saprast, ka ne Eiropas Savienība, ne “lielie” valsts politiķi nav tie, kas pateiks, kā mums dzīvot. Notiek pirmā paaudžu maiņa pēc Latvijas neatkarības atgūšanas. Jauniešu ticība savai varēšanai un gudrība būs tas, kas radīs vilkmi domāšanai, strādāšanai un kopīgai spējai radīt vērtības, kas dos kopējo labumu visiem.”

Mājas apkārtnē ierīkotas dzīvotnes dažnedažādiem dzīvniekiem un putniem. Netālu no mājas iežogota paliela teritorija, kur dzīvo truši. Ierīkotas interesantas mājiņas, kur tie var paslēpties. Tālāk var apskatīt trīs alpakas, Āfrikas lielos strausus un Austrālijas emu. Ir arī divas pundurcūciņas, Kalifornijas vistas, jūrascūciņas, bruņurupuči, paipalas, fazāni, pīles, tītari, pāvi, zaļajās ganībās skatu piesaista pundurkazas.

Veca ābeļdārza teritorijā ierīkota “putnu viesnīca”, ābeļu zaros iekārti bērnu veidoti krāsaini putnu būrīši un feju mājiņas bērnu fantāzijas attīstīšanai. Pieredzējusī audžumamma Olga stāsta: “Feju pasaule ir iedvesmas avots visiem, arī reāls psiholoģiskais darbs. Atverot namiņu durtiņas, mēs dzirdam bērnu rūpes, raizes, prieku, viņu nepiepildītās vēlmes.” Ierīkota arī atpūtas vieta, kur krēsli veidoti no mucām un divi galdiņi ar stikla virsmām, kur uzbērtas smiltis gleznu veidošanai.

Glaudānu ģimenē katram bērnam ir savs dzīvnieks, par kuru ir jāparūpējas un jāpabaro. Šādā veidā tiek ieaudzināta mīlestība pret dzīvniekiem un darba spars. Viss “Vidzemniekos” ierīkots pašu spēkiem. Saimniece piebilst: “Senču zeme ir jāapstrādā, ja mēs gaidīsim naudu vai palīdzību no valsts, zeme stāvēs aizaugusi un nekopta. Cilvēki mēdz būt neapmierināti, lai gan lielākā daļa nezina, ko viņi grib, un tad viņi dabū tikai to, ko viņiem dod. Daudzi neuzdrīkstas radīt paši savu nākotnes vīziju. Tas viss mums ir kā vaļasprieks, kur katrs stūrītis ir ierīkots ar sirsnību, mīlestību un prieku par pašu paveikto darbu. Laiks izkopt attiecības ar apkārtējiem cilvēkiem un vidi, atjaunot dvēselisko saikni cilvēkos, lai varam justies piepildīti un laimīgi. Lai jaunā paaudze nedodas prom uz lielajiem pilsētu centriem, uz citām zemēm. Vajag atjaunot savus lauku īpašumus, savas saknes un justies piederīgiem kaut kam. Pats svarīgākais ir veikt jebkuru darbu ar mīlestību.”

“Vidzemniekos” uzņem daudz ciemiņu, apmeklētājus un ģimenes ar bērniem. Šeit var atbraukt vienkārši atpūsties, uzzināt daudz ko jaunu, dalīties pieredzē un smelties iedvesmu, tik skaistā vietā pavērot interesantus dzīvniekus un putnus. Ir  ierīkots arī skatu tornis, kur paveras skaists skats uz Dvietes palienes pļavām. “It īpaši skaisti šeit ir pavasarī, kad palieņu pļavas ir applūdušas un ir atlidojuši gājputni. Man ļoti patīk šī vieta, – daba ir tepat tev blakus. Es stāvu tam visam pa vidu un jūtos dzīva. Tie ir gan mūsu cilvēki, gan ainavas, gan unikāla dzīves kultūra, kas iedvesmo ne vien mūs pašus, bet arī tūristus,” stāsta Olga Glaudāne. “Mums jāspēj izaugt mazliet pāri savas dzīves robežām, jābūt gataviem izdarīt darbu, kas var pāraugt laiku.”

Inna Kolomijčuka

Daugavpils un Ilūkstes novada uzņēmējdarbības konsultante

Foto galerija: 

Pievienot komentāru