Zemgales uzņēmējiem un to pārstāvošām NVO iespēja apgūt Norvēģijas tirgu un doties tirdzniecības misijā

Pieteikties šeit

+371
Datums: 
1. Janvāris, 2022 līdz 31. Janvāris, 2022
Vieta: 
ZEMGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS Katoļu ielā 2b Jelgavā

Projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” aktivitātēs, kas vērstas uz Zemgales uzņēmējiem, aizvadītajā gadā noritējuši četri bezmaksas semināri un divas divu dienu apmācības, tādejādi stiprinot Zemgales uzņēmumu kapacitāti un eksportspēju. Jaunajā gadā uzņēmējiem būs iespēja pieteikties mācībām par Norvēģijas tirgu, kā arī kopā ar uzņēmējus pārstāvošām NVO doties apmaksātā tirdzniecības misijā vai piedalīties biznesa izstādē Norvēģijā.

Līdzšinējos projekta semināros, kas norisinājās 2021. gada pēdējā ceturksnī, piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku no dažādiem Zemgales uzņēmumiem. Viņi apguvuši jaunāko informāciju par uzņēmējdarbības vides aktualitātēm grāmatvedībā, e-komercijā, digitālā pārdošanā, kā arī par tādiem tematiem kā IT risinājumi biznesa attīstībai, mārketings svētku laikā, ideju vadība produktu attīstībai un uzņēmuma vadīšana.

Seminārus un mācības tiešsaistē vadīja 10 dažādi lektori/treneri un savas jomas profesionāļi: Inguna Leibus, Kristāns Līcis, Kate Kaulakalna, Reinis Zitmanis, Gints Mālkalnietis, Dana Ludviga, Toms Mols, Jānis Karāns, Elīna Miķelsone un Sandra Liepa.

Nākamajā, 2022. gadā, plānotajās projekta aktivitātēs uzņēmējiem būs iespēja ne tikai piedalīties vērtīgos semināros un apmācībās, bet arī kopā ar uzņēmējus pārstāvošām NVO doties tirdzniecības misijā un piedalīties biznesa izstādēs Norvēģijā, Oslo. Projekta ietvaros plānota dalība tehnoloģiju/inovāciju izstādē, kā arī ar pārtikas pārstrādi saistītā izstādē. Zemgales uzņēmēji, kā arī to pārstāvošās organizācijas, kam būtu padziļināta interese par Norvēģiju kā eksporta tirgu iepriekšminētajās jomās, aicināti pieteikties dalībai tiešsaistes mācībās.

Mācību cikla jaunajā periodā no 2022. gada janvāra paredzētas vairāku dienu mācības uzņēmējiem tiešsaistē par Norvēģiju kā noieta tirgu – eksporta iespējām un sadarbībām, kā arī klientu attiecību pārvaldības (CRM) sistēmām. Divas reizes mēnesī paredzēti arī vienas dienas semināri par citām, daudzveidīgām tēmām kā, piemēram, lietišķā sarakste latviešu un angļu valodā, prezentācijas prasmes biznesa vidē, zīmolvedība, stratēģija, kā arī finansējuma piesaiste uzņēmuma ilgtspējīgai darbībai. Seminārus aicināti tiešsaistē klausīties visi interesenti. Pieteikšanās mācībām un vizītēm Norvēģijā Zemgales uzņēmumiem un to pārstāvošām NVO (ierobežots vietu skaits): https://bit.ly/3pz2ZTc.

Projekta laikā kopumā paredzēti 40 semināri un sešas mācības šādos tematiskajos blokos: vadīšana, uzņēmuma efektivitāte un izaugsme. Informācija par aktuālajiem semināru un mācību piedāvājumiem, kā arī pieteikšanās forma pieejama Zemgales Uzņēmējdarbības centra mājaslapā: zuc.zemgale.lv.

Projekts “Uzņēmējdarbība Zemgalē” tiek ieviests EEZ grantu 2014. – 2021. gada perioda programmā “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”. EEZ un Norvēģijas granti ir finansiāls atbalsts, ko sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projekta kopējais budžets ir 969 256 EUR, no kuriem programmas līdzfinansējums ir 793 867,70 EUR.

Strādājam kopā konkurētspējīgai Eiropai
Informāciju sagatavoja:
Sandra Grigorjeva,
Eksperte darbā ar uzņēmējiem un investoriem
Zemgales Plānošanas reģions

Kontaktinformācija: 
Sandra Grigorjeva, +371 26369054; Sandra.Grigorjeva@zpr.gov.lv
Reģions filtram: