LEADER biedrība 'Jūrkante' izlsudina ELFLA 11.projektu kārtu

Datums: 
15. Janvāris, 2022 līdz 15. Februāris, 2022
Reģions: 

Biedrība „Jūrkante” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 11. kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakš pasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”
Informācija par projektu iesniegšanu: https://www.jurkante.lv/2021/12/16/biedriba-jurkante-izsludina-elfla-11-...

Kontaktinformācija: 
Valdes priekšsēdētāja Dzintra Eizenberga, Tālrunis 29427095, dzintra@jurkante.lv
Reģions filtram: