„Laukiem būt” 3.mācību diena

PielikumiPrint

Mācību jauniešiem, jaunajiem uzņēmējiem un jaunienācējiem laukos “Laukiem būt!” 3. mācību diena par tirgus analīzi, riskiem un to vadību un par cenu veidošanu precēm un pakalpojumiem, kuru rīko LLKC Lauku attīstības nodaļa.

Tiešsaistes nodarbība ZOOM platformā* š.g. 3. novembrī laikā no plkst. 13.00 līdz 17.40.
Nodarbības vadīs Iveta Leitlante, kura ir ilggadēja uzņēmēja, arī Kandavas

Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines teritoriālās struktūrvienības vadītāja.

Viņa pastāstīs, kā noteikt sava produkta vai pakalpojuma mērķauditoriju, kā saprast, kuri ir labākie sadarbības partneri, un kā izvērtēt savus konkurentus – gan tiešos, gan netiešos, un kā nenobīties, bet par spīti konkurecei veidot savai mērķauditorijai piemērotāko produktu/pakalpojumu.

Tāpat lekcijas laikā uzzināsiet, kādi ir biežākie riski, ar kuriem uzņēmējiem ir jāsaskaras, un ko jau iepriekš var darīt, lai riskus mazinātu, kā arī minimizētu iespējamās risku radītās sekas.

Bieži dzirdēts, ka jaunie uzņēmēji kā cenas noteikšanas faktoru min konkurentu cenas. Tas, protams, nav nepareizi, bet ir tikai viens no aspektiem, kas jāņem vērā, nosakot sava produkta vai pakalpojuma cenu. Ja vēlies zināt, kādi ir pārējie cenu veidošanas principi, pievienojies mācībām un uzzini!

 Pieteikšanās pasākumam birojos visā Latvijā. Plašāka informācija un biroju kontaktpersonu informācija pieejama http://laukutikls.lv/nozares/uznemejdarbiba/jauniesi-uznemejdarbiba/atbalsts-jauniesiem-uznemejdarbibas-veicinasana

*Piekļuves saiti dalībai nodarbībā dalībniekiem izsūtīs biroja atbildīgā persona ne vēlāk kā dienu pirms nodarbības.

Pasākums tiek īstenots Valsts Lauku tīkla aktivitātes “Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.

Kontaktinformācija: laukiembut@llkc.lv

 

Pielikumi: 

Pievienot komentāru