Pircēji iecienījuši Valles pagasta “Gravu” produkciju

GalerijaPrint

Piemājas saimniecībā “Gravas” Vecumnieku novada Valles pagastā saimnieko Nora Zimka. Lauksaimnieciskā ražošana tiek veikta pēc bioloģiskās lauksaimniecības metodēm.  2015. gadā iesniegts projekta pieteikums LAP pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā “Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstot mazās lauku saimniecības”. Projekts guvis apstiprinājumu, un aizvadītajos divos projekta īstenošanas gados sasniegts gan saimnieciskās darbības attīstības mērķis, gan sasniedzamā rādītāja neto  apgrozījuma palielinājums. Īstenotā projekta ietvaros veikti ieguldījumi gan ražošanas pamatlīdzekļu, gan augļu koku stādu iegādē, gan arī siltumnīcas un augļu dārza žoga būvniecībā. Kopš tā laika, pieaugot ražošanas apjomiem, primārās lauksaimniecības produkcijas ražošanu papildiana arī lauksaimniecības produktu pārstrāde. 2016. gadā saimniecībā tika uzsākta augļu un dārzeņu pārstrāde žāvējot, (NACE kods 1039), vienlaicīgi darbība paplašināta piena pārstrādē, ražojot sieru (NACE 1051), un visbeidzot 2017. gada nogalē uzsākta arī gaļas pārstrāde (NACE 1011). 

Strādājot ar bioloģiskās lauksaimniecības metodēm, piemājas saimiecībā “Gravas”  tiek veikta dabai draudzīga un ilgtspējīga saimniekošana. Ik gadu ar rūpīgu saimnieku darbu te iegūst plaša sortimenta lauka un segto platību dārzeņu, augļu un ogu ražu. Daļa no tās (tomāti, paprika, dilles un citi garšaugi) tiek kaltēti un izmantoti kā izejviela svaigā siera ražošanā. Piens siera ražošanai tiek iepirkts no kaimiņos esošās Valles pagasta bioloģiskās zemnieku saimniecības “Romaņi-1”. 2017. gadā izbraukumu tirdzniecībā gūta pārliecība, ka pārstrādātai lauksaimniecības produkcijai ir daudz lielāks pieprasījums kā primārai. Lai turpinātu attīstīt lauksaimniecības produkcijas pārstrādi mājas apstākļos, pievienotu vērtību primārās lauksaimniecības produktiem, samazinātu zudumu un sabojāšanās risku svaigās pašražotās produkcijas īso realizācijas termiņu dēļ, samniecībā tiek plānota tālāka attīstība. 2018. gadā sadarbībā ar LLKC Bauskas konsultāciju biroju  izstrādāts LEADER projekts “Primārās lauksaimniecības produkcijas pārstrādes attīstība mājas apstākļos”, kas guvis apstiprinājumu. Projekta ietvaros paredzēts iegādāties iekārtas augļu un dārzeņu pārstrādei. Projekta īstenošanas laikā tiks ieviesti sekojoši jauninājumi: tomātu sulas un ābolu sulas,  dārzeņu konservu, t. sk. veselu konservētu dārzeņu, konsrvētu grieztu dārzeņu asorti, maltu dārzeņu un smalcinātu garšaugu  konservu ražošana. Sulā tiks pārstrādāti nestandarta āboli no savā saimniecībā iegūtās ābolu ražas. Kopējā augļudārza platība ir  2,8 ha, t. sk. 2,65 ir ābeļdārzs, ko veido 2,37 ha vecais un 0,25 ha jaunais ābeļdarzs. 0,15 ha platībā 2017. gadā ierīkots plūmju dārzs. Vecajā ābeļdārzā, kas stādīts mālaina pakalna dienvidu nogāzē, aug senas ābeļu šķirnes, kas potētas uz potcelmiem, ko mūsdienu stādaudzētāji vairs neražo.  Specializēto un segto platību dārzeņi saimnieniecībā aizņem 0,05 ha platību, t. sk. ~0,03 ha  ik gadu tiek audzēti tomāti, 0,02 ha aug paprika. Daļa ražas tiek realizēta svaigā veidā, daļa kaltēta un izmantota kā izejviela siera ražošanā, bet daļu plānots pārstrādāt sulā un konservos. Izvērtējot PVD reģistros un bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšanas institūciju reģistros publicēto informāciju, redzams, ka produkti, kas tiks ražoti piemājas saimniecībā “Gravas”, ir jauninājums vietējā  teritorijā.

Piemājas saimniecībā “Gravas” ražotā produkcija ir garda un veselīga. Pircēji ir atzinīgi to novērtējuši un pieprasījums arvien turpina augt. Katru nedēļas nogali saimnieki dodas izbraukuma tirdzniecībā uz Vecumniekiem, Bausku, Lielvārdi vai Rīgu, kur tos jau gaida pastāvīgie un jaunie klienti, kas Valles pagasta “Gravu” produkciju nobaudījuši, vēlas to iegādāties regulāri. 

Dace Griķe,

LLKC Bauskas konsultāciju biroja vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru