Nozares jaunumi

22. Decembris 2023.
Uzņēmējdarbība-Jaunieši uzņēmējdarbībā
“Laukiem būt!” mācībās Daugavpils birojā šogad piedalījās astoņi jauni cilvēki, kuri pārstāvēja dažādus Latvijas reģionus – Augšdaugavas, Krāslavas, Dobeles un Jēkabpils novadus. Biznesa idejas un arī jauniešu...
22. Decembris 2023.
Uzņēmējdarbība-Jaunieši uzņēmējdarbībā
Kas kopīgs 1. septembrim un 6. oktobrim? Tā ir pirmā mācību diena! Mēs visi zinām, ka 1. septembris ir Zinību diena, kad uz skolu dodas gan skolēni, gan studenti, ir neliels satraukums par to, kas gaidāms, ir...
21. Decembris 2023.
Lauksaimniecība
Zemkopības ministru ARMANDU KRAUZI intervē LLKC Apgāda vadītāja Iveta Tomsone un LLKC valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis. – Latvijā aizvien vairāk uz lauksaimniecībā izmantojamām zemes platībām tiek...
20. Decembris 2023.
Uzņēmējdarbība
Pirmās Dobeles novada Uzņēmēju konsultatīvās padomes sēdes laikā 18. decembrī par padomes priekšsēdētāju ievēlēta Zita Sāviča, bet par priekšsēdētāja vietnieci – Iveta Grudovska, informē Dobeles Pieaugušo...
19. Decembris 2023.
Lauksaimniecība
Ziema ir īstais laiks, lai pārdomātu, kā uzlabot, veicināt augsnes auglību savā saimniecībā, īpaši tiem, kas strādā ar bioloģiskām lauksaimniecības metodēm. Tādēļ LLKC Limbažu birojs interesentiem organizēja...
13. Decembris 2023.
Lauku telpa-Inovācijas
Kopš 2022. gada rudens notiek aktīvs darbs projekta “Efektīvs vides un dzīvnieku labturības saimniecību monitorings” ietvaros, lai Latvijas lopkopības sektoram izstrādātu digitālu risinājumu, kas palīdzētu...
13. Decembris 2023.
Uzņēmējdarbība
Klāt jaukais Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Un kāds gan šis laiks būtu bez svecēm. Siltumu, gaišumu un smaršu, ko izstaro sveču liesmiņas, Ziemassvētku gaidīšanas laiku padara spožāku, siltāku un gaišāku...
13. Decembris 2023.
Zivsaimniecība
Informatīvā izdevuma “Zivju Lapa” decembra numurā nosaucam visus gada balvas “Lielais loms 2023” laureātus un plašāk stāstām par vienu no viņiem – biedrību “Mazjūras zvejnieki”, ko vada Andris Cīrulis. Pēc...
13. Decembris 2023.
Zivsaimniecība-Piekrastes zvejniecība
Pēc biedrības “Mazjūras zvejnieki” rosinājuma grozīti vairāki punkti noteikumos Nr. 296 par rūpniecisko zveju teritoriālajos ūdeņos un ekonomiskās zonas ūdeņos. Lai atceltu piekrastes zvejniekiem prasību par...
13. Decembris 2023.
Zivsaimniecība-Piekrastes teritoriju attīstība / ZVRG
Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” (ZBA) darbojas gan lauku, gan piekrastes teritorijā (pirmais pagasts no jūras) un arī nākamā perioda stratēģiju īstenos, piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda...

Lapas