Viļņu enerģijas izmantošanas iespējas

GalerijaPrint

Viļņu enerģija ir nozīmīgs atjaunojamās enerģijas avots. Kopējā teorētiskā viļņu enerģijas resursa apjoms pasaulē sasniedz 30 000 TWh gadā, pārsniedzot kopējo cilvēces elektroenerģijas patēriņu. Ja šo enerģiju varētu pareizi izmantot, tas palielinātu atjaunojamās enerģijas ražošanas daļu un samazinātu atkarību no fosilā kurināmā.

Viļņu enerģijas priekšrocības

Atšķirībā no dažiem atjaunojamajiem avotiem viļņu rašanās ir ļoti paredzama, ļaujot elektrotīklu operatoriem tos prognozēt dažas dienas iepriekš ar ievērojamu precizitāti. Šī paredzamība  kombinācijā ar viļņu enerģijas pārveidotāju plašu izmantošanu varētu nodrošināt līdz pat 10% no ES enerģijas līdz 2050. gadam, samazinot nepieciešamību pēc fosilā kurināmā rezervēm.

ES mērķis ir līdz 2030. gadam izmantot vismaz 42,5% no atjaunojamās enerģijas. Okeāna enerģijas izmantošanas mērķis ir sasniegt vismaz 1 GW jaudu līdz 2030. gadam un 40 GW līdz 2050. gadam.

40 GW jaudas būtu pietiekami, lai apgādātu aptuveni 40 miljonus mājsaimniecību.

WaveFarm projekts

Somijas uzņēmums AW-Energy ir veiksmīgi izstrādājis WaveRoller tehnoloģiju, kas pārveido okeāna viļņu enerģiju par elektrību. Ierīce darbojas tuvējos ūdeņos (aptuveni 0,3 līdz 2 km no krasta) ar dziļumu no 8 līdz 20 metriem. Atkarībā no plūdmaiņu apstākļiem ierīce lielākoties vai pilnībā ir iegremdēta un noenkurota jūras gultnē.

Ar ES finansējumu atbalstītajā WaveFarm projektā AW-Energy strādāja pie viļņu enerģijas ražošanas palielināšanas līdz industriālam līmenim.

Pateicoties projektam, AW-Energy spēja:

* pielāgot WaveRoller vienības un tām saistītos procesus sērijveida ražošanai un vairāku WaveRoller vienību uzstādīšanai WaveFarm masīvā (ar 10 līdz 24 WaveRoller ierīcēm);

* paplašināt ierīču klāstu, lai apmierinātu klientu WaveFarm vajadzības, sākot no mazāka mēroga WaveRoller-X līdz WaveRoller-C1 un lielākam C2;

* izstrādāt uzņēmējdarbības un pakalpojumu modeļus, lai nodrošinātu projekta attīstību un paplašināšanu.

Pēc AW-Energy finanšu direktora Metjū Peča teiktā, WaveRoller var "piegādāt elektroenerģiju tuvāk bāzes slodzes jaudai nekā citi atjaunojamie energoresursi un nodrošināt Eiropas valstīm  novatorisku atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu: "WaveFarm projekts ļāva AW-Energy spert nozīmīgus soļus pozitīvas naudas plūsmas virzienā gan uzņēmumam, gan Eiropas okeāna enerģijas sektoram, sagatavojot tehnoloģiju un uzņēmumu ierīču komerciālai ieviešanai”

 

Nākotnes attīstība

AW-Energy paredz 150 MW cauruļvadu WaveFarm risinājumam, kas sniedz ekonomiskus ieguvumus un darba vietu radīšanu ES.

Īstenojot WaveFarm projektu, AW-Energy paredz, ka nākamajā desmitgadē Eiropas ekonomikai tiks pievienoti 275 miljoni eiro un tiks izveidotas 500 darbavietas. Paredzams, ka WaveRoller tehnoloģijas ieviešana līdz 2030. gadam samazinās CO2 emisijas par 250 000 tonnām, sniedzot būtisku ieguldījumu pārejā uz ilgtspējīgu zilo ekonomiku. Turklāt ir pierādīts, ka WaveFarms piesaista zivju krājumus, kas dos labumu vietējai zvejniecībai.

WaveFarms var arī veicināt vietējo ražošanu un attiecīgi palielināt nodarbinātību un darbu.

 

 

Pēc https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu sagatavoja

Egija Ozoliņa,

LLKC Zivsaimniecības nodaļas projektu vadītāja

Foto galerija: 

Pievienot komentāru