Seminārs par nozvejas datu ievadīšanu LZIKIS

Datums: 
5. Decembris, 2023

Šī gada maijā jaunā redakcijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, kas nosaka no 2024. gada 1. janvāra visiem iekšējo ūdeņu zvejniekiem obligātu nozvejas datu reģistrēšanu valsts informācijas sistēmā “Latvijas Zivsaimniecības integrētā kontroles un informācijas sistēma” (LZIKIS).

Lai palīdzētu zvejniekiem apgūt nepieciešamās prasmes darbam ar sistēmu un nodrošinātu sekmīgāku jaunās prasības ieviešanu praksē, Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, šī gada nogalē un 2024. gada sākumā organizēs mācības iekšējo ūdeņu zvejniekiem par nozvejas datu ievadīšanu LZIKIS Iekšējo ūdeņu zvejas žurnālā .

Tuvākie semināri plānoti jau š.g. 5 decembrī plkst. 12.00 Madonā, Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 3.stāva zālē un plkst. 16.00 Jēkabpilī, Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas ielā 150A.

Mācību semināri notiks sadarbībā ar pašvaldībām. To norise pielāgota laika periodam, kad attiecīgā pašvaldībā tiek izsniegtas zvejas licences. Semināru norises datumi un laiki tiks publicēti Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu tirdzniecības vietnē www.makskeresanaskarte.lv sadaļā “Jaunumi/ziņas”.

Atgādinām, ka jaunā prasība ieviesta, lai zvejniekiem un kontroles iestādēm  samazinātu papīra zvejas žurnālu aprites slogu, bet pašvaldībām un valsts iestādēm būtu vieglāk uzraudzīt nozvejas limitu izmantošanu attiecīgos ūdeņos.

 

Kontaktinformācija: 
Artis.Aboltins@zm.gov.lv
Reģions filtram: