Madonas novads

Madona|Informatīvs seminārs|Likumdošanas aktualitātes un atbalsta iespējas lauku uzņēmējiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.

Nosaukums: Likumdošanas aktualitātes un atbalsta iespējas lauku
uzņēmējiem, lauksaimniekiem un iedzīvotājiem.

Norises vieta: Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom plaforma
Datums: 08.05.2024.Gr. nr. 2 Ma-S

Sākums plkst. 10.00

Nosacījumi platību maksājumu saņemšanā 2024. gadā. LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS)

Lektori:

Anna Stiebriņa- Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes ES Tiešo maksājumu daļas vadītāja

Gunta Žilde- Viduslatvijas Reģionālās Lauksaimniecības pārvaldes vadītāja

LLKC Madonas KB informatīvs seminārs|Profilaktiskie pasākumi piena liellopu ganāmpulkos.

Valsts KLP tīkla Pasākumu ietvaros rīkots
Informatīvais seminārs
Apakštēma: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana
Nosaukums: Profilaktiskie pasākumi piena liellopu ganāmpulkos.

Norises vieta: Vidzemes kinoteātra zāle, Tirgus iela 5, Madona, Madona, Madonas novads
Datums: 04.04.2024.Gr. nr. 1 Ma-S
Sākums plkst. 10.00

Lektori:

Andrejs Elksniņš, SIA Vetiņi veterinārārsts
Līga Kubuliņa, Siguldas CMAS speciāliste
Edvīns Broks, LLKC Madonas KB Lopkopības konsultants

LLKC Madona|Zināšanu atjaunošana augu aizsardzības līdzekļu operatoru apliecību pārreģistrēšanai

SIA LLKC Madonas konsultāciju birojā

Zināšanu atjaunošana augu aizsardzības līdzekļu operatoru apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks klātienē –Poruka ielā 2, Madonā

28.02.2024., plkst. 10:00 līdz 17:00

Apmācību veicējs - SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Madonas birojs , atbildīgais-
SIA LLKC Madonas KB vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

Mācībām pieteikties līdz 26. februārim.

LLKC Madona|Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

SIA LLKC Madonas konsultāciju birojā

Zināšanu atjaunošana 2.reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļu profesionālo lietotāju apliecību pārreģistrēšanai

Mācības notiks klātienē –Poruka ielā 2, Madonā

28.02.2024., plkst. 10:00 līdz 17:00

Apmācību veicējs - SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Madonas birojs ,

atbildīgais- SIA LLKC Madonas KB vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

Mācībām pieteikties līdz 26. februārim.

14.02. un 23.02.2024 | Madona | Mācības: "Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (Bioloģiskie Gaļas liellopi).

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21

Mācību tēma: Ganāmpulka veselības pārvaldība, iekļaujot dzīvnieku turēšanas un ēdināšanas nosacījumus (Bioloģiskie Gaļas liellopi)

Grupas nr. LLKC02Ma03-M

Lektori:
Līga Ničiporuka LLKC Aizkraukles KB Lopkopības konsultante
Edvīns Broks LLKC Madonas KB Lopkopības konsultants

06.02. un 16.02.2024 | Madona | Mācības: "Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (Piena lopi)".

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21

Mācību tēma: Lauksaimniecības dzīvnieku labturības prasības ražojošās saimniecībās (Piena lopi)
Grupas nr.LLKC03Ma02-M

Lektori:

Mairis Ormanis LLKC Preiļu KB Lopkopības konsultants
Edvīns Broks LLKC Madonas KB Lopkopības konsultants

26.01.; 01.02. un 08.02.2024 | Madona | Mācības: "Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība)".

LAP 2014.-2020. apakšpasākums “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi”, LAD Līguma nr. 10.2.1-2.36/23/P21

Mācību tēma: Integrētā augu audzēšanas sistēma un lauksaimnieciskā ražošana (graudkopība).

Grupas nr. LLKC05Ma01-M

Lektori:

Līvija Zariņa- LBTU APP "Agroresursu un ekonomikas institūta" Laukaugu selekcijas un agroekoloģijas nodaļas Vadošā pētniece

Anita Brosova- Augkopības eksperte, konsultante

VKLPT aktivitāte “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” Noslēguma diena 2023 Madonas birojā

23.11.2023 Sākums plkst. 10.00

Mācību tēmas:

-Pieredzes stāsts- uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība 2021 gada Konkursa "Laukiem būt" Antra Oša- ar ideju "Fotostudijas izveide Madonā" Antra Oša Photo, lektore Antra Oša (Antra Oša Photo īpašniece),

-Jauniešu biznesa ideju prezentācijas. Diskusijas, ieteikumi, lektore Aija Vīgnere Madonas KB vadītāja, ekonomikas konsultante, Anita Briška Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante.

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads