Madonas novads

VKLPT aktivitāte “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” Noslēguma diena 2023 Madonas birojā

23.11.2023 Sākums plkst. 10.00

Mācību tēmas:

-Pieredzes stāsts- uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība 2021 gada Konkursa "Laukiem būt" Antra Oša- ar ideju "Fotostudijas izveide Madonā" Antra Oša Photo, lektore Antra Oša (Antra Oša Photo īpašniece),

-Jauniešu biznesa ideju prezentācijas. Diskusijas, ieteikumi, lektore Aija Vīgnere Madonas KB vadītāja, ekonomikas konsultante, Anita Briška Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante.

09.11.2023 | Mācību "Laukiem Būt!" 5.mācību diena |Madonas konsultāciju birojs

Sākums plkst. 10.00

Mācību tēmas:

-Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana). Finanšu plānošana – ieņēmumu/izdevumu analīze, naudas plūsmas sastādīšana, saimniecisko rezultātu aprēķināšana, lektore Aija Vīgnere Madonas KB vadītāja, ekonomikas konsultante

-Pieredzes stāsts- uzņēmējdarbības uzsākšana un attīstība- 2022 gada "Laukiem būt" konkursa dalībniece, "Pļavas darbnīca" biznesa idejas autore, lektore Līna Bērzkalna ("Laukiem būt" 2022. gada konkursa dalībniece, "Pļavas darbnīca" biznesa idejas autore)

12.10.2023 | Mācību "Laukiem Būt!" 1.mācību diena |Madonas konsultāciju birojs

Mācību tēmas:

- Idejas ģenerēšana, definēšana un attīstība. Idejas virzīšana darbībā (idejas misija, vīzija, mērķi, uzdevumi), realizācijas uzsākšana, lektore Iveta Vabule (LIAA projektu vadītāja. Madonas biznesa inkubatora vadītāja Biznesa inkubatoru departaments Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra )

- Biznesa plāns kā idejas attīstības pamats (plāna būtība, sastāvdaļas, veidošana), lektore Iveta Vabule (LIAA projektu vadītāja. Madonas biznesa inkubatora vadītāja Biznesa inkubatoru departaments Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra )

VKLPT aktivitāte “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens Jauniešiem

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
VKLPT aktivitāte “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku
teritorijās” Madonas nodaļas rīkotais pieredzes apmaiņas brauciens
Jauniešiem
Norises vieta: Madonas novads, Iedzēni, Bērzaunes pagasts, Madonas novads
Datums: 06.10.2023 Sākums plkst. 11.00

VKLPT aktivitāte “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku teritorijās” Madonas nodaļas rīkota informatīvā diena

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"
Madona, Informatīvā diena
Nosaukums: VKLPT aktivitāte “Atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanai lauku
teritorijās” Madonas nodaļas rīkota informatīvā diena
Norises vieta: Madonas novads, Poruka iela 2, LLKC Madonas konsultāciju birojs
Datums: 06.10.2023 Sākums plkst. 9.30

30.06.2023. | MKPC Madonas nodaļa | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, svaigi invadētu koku atpazīšana, kaitēkļa mazināšanas iespējas"

Semināra tēma: Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, svaigi invadētu koku atpazīšana, kaitēkļa mazināšanas iespējas

- MK rīkojums Nr. 180 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"- īss kopsavilkums.
- Egļu astoņzobu mizgrauzis - postošākais kaitēklis parastajai eglei.
- Mizgrauža raksturojums, atpazīstamība.
- Meža sanitārā stāvokļa apsekošana objektos.
- Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana.
- Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai konkrētajā īpašumā, praktiski ieteikumi meža īpašniekam.

- Objekts mežā!

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads