Madonas novads

Madonas KB/Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem. Aktualitātes un prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā 2023. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības perspektīvas.

Valsts KLP tīkla Pasākumu ietvaros rīkots
Informatīvais seminārs
Par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem.
Apakštēma: Aktualitātes un prasības bioloģiskajā lauksaimniecībā 2023. gadā. Bioloģiskās lauksaimniecības perspektīvas.
Norises vieta: Madonas Kultūras nams, Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads
Datums: 28.04.2023.
Gr. nr. 5 Ma-S
Reģistrēšanās no 9.30
Sākums plkst. 10.00

19.03.2023. | MKPC Madona | Informatīvs seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju"

Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktualitātes saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju:

18.04.2023. | MKPC Sēlijas nodaļas | Informatīvais seminārs | No sēklas līdz stādam - seminārs par meža stādiem un stādīšanu

No sēklas līdz stādam - seminārs par meža stādiem un stādīšanu:

- Meža stādi, to veidi, izmantošana meža atjaunošanā un ieaudzēšanā.
- Bērza sēklu iegūšana, selekcija.
- Bērza ietvarstādu audzēšana.
- Kalsnavas kokaudzētavas apskate.
- Ekskursija Mežvidu kokaudzētavā.

Lektori:
- Laima Zvejniece (Sēklas un stādi administrācijas ražošanas izpilddirektore),
- Jānis Auziņš (Kalsnavas sēklkopības iecirkņa vadītājs),
- Jānis Lapše (Kalsnavas kokaudzētavas vadītājs),
- Marta Soma (Mežvidu kokaudzētavas vadītāja.

20.04.2023 Ērgļos | Lauka diena par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām

LLKC sadarbībā ar SIA “3DPRO”, GLAB un AREI 20. aprīlī aicina apmeklēt demonstrējuma lauka dienu par starpatnešanās intervāla samazināšanas iespējām bioloģiskā saimniekošanā.

Lauka diena notiks Ērgļu saieta namā, Rīgas iela 5, Ērgļos, Madonas novadā; otrā daļa – SIA “3DPRO” novietnē. Pasākums norisināsies 20. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.30.

30.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Meža koku stādu pieejamība kokaudzētavās. Kārtība kā saņemt atļauju lauksaimniecības zemju apmežošanai Madonas novadā, l./s. apmežošana- dažādi risinājumi"

Semināra tēma:

- Meža koku stādu pieejamība LVM “Sēklas un stādi” kokaudzētavās 2023.gada pavasarim

- Stādu pieejamība, stādu pieteikšanas kārtība kokaudzētavā “Birchers"

- L./s. zemju apmežošana- ar ko sākt, kāda kārtība, kādi saskaņojumi vēl nepieciešami

- Koku ieaudzēšana veidojot mežaudzes, plantāciju mežus, īscirtmeta atvasājus, meliorācijas sistēmu buferzonas, agromežsaimniecības sistēmas

Lektori: Irēna Aleksejuka, Kristers Celmiņš, Lelde Celmiņa, Dagnija Lazdiņa.

Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma/VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma

Datums: 31.03.2023.Gr. nr. 4 Ma-S Sākums plkst. 12.00

VAAD Lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) pārvaldības sistēma un darbības tajā. Lauku saimniecību elektroniskās pārvaldības sistēmas “MANS LAUKS”, LLKC aktualitātes 2023.gadā

To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

16.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos Nr.935 un Nr.308"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Objekts mežā!

Lektori: Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Rūdolfs Oga (Valsts meža dienests).

14.03.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, kaitēkļa mazināšanas iespējas, aktuālās izmaiņas MK noteikumos Nr.935 un Nr.308"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā.

- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

- Izmaiņas MK noteikumos Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā’’ un MK noteikumos Nr. 308. “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”.

- Objekts mežā!

Lektori: Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs), Vilnis Trops (Valsts meža dienests).

Madonas KB/Informatīvais seminārs par jaunajiem atbalsta maksājumiem un to saņemšanas nosacījumiem Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) ietvaros.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Madonas konsultāciju birojs aicina uz reģionālo semināru par atbalsta maksājumiem 2023.gadā.
Datums: 2023. gada 24. marts
Norises vieta: Barkavas kultūras nams, Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads
Reģistrēšanās 9.30-10.00
Semināra sākums plkst.10:00. Plānotais ilgums 4h.

Seminārā ZM, Lauku atbalsta dienesta (LAD), Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) un LLKC eksperti skaidros atbalsta saņemšanas nosacījumu jauno kārtību un atbildēs uz interesentu jautājumiem.

Madonas KB/Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 2023. gadā. Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu 2023. gadā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma.

Datums: 09.03.2023.Gr. nr. 2 Ma-S

Par aktualitātēm nodokļu normatīvo aktu piemērošanā 2023. gadā. ALTUM, LLKC aktualitātes, ES un valsts atbalsta saņemšanas nosacījumi 2023.gadā.

To noskaidrosim informatīvajā seminārā- tiešsaistes seminārs Zoom plaforma

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads