Madonas novads

Seminārs dārzeņu audzētājiem, šķirņu izvēle, kopšana./Madonas KB bezmaksas tiešsaistes seminārs Zoom platforma 24.02.20223. plkst. 10.00

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana
Apakštēma: Seminārs dārzeņu audzētājiem, šķirņu izvēle, kopšana.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma
Datums: 24.02.2023. Sākums plkst. 10.00
Gr. nr. 1 Ma-S

SIA LLKC Madonas KB vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

26.01.2023., MKPC Madonas nodaļa| Seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem, pārskatu iesniegšana par saimniecisko darbību, iesniegšanas veidi"

Semināra tēma:

- Atskats par paveikto, darbības virzieni 2023.gadā
- Aktualitātes no VMD: pārskatu par saimniecisko darbību mežā iesniegšana, to iesniegšanas veidi, praktiskā apmācība, meža inventarizācija, datu aktualizācija, Meža valsts reģistrs - lietošana, iespējas kā tikt pie aktuālajiem nogabalu raksturojošajiem rādītājiem, obligātā meža atjaunošana
- Egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, tā mazināšanas iespējas.

Lektori: Mairita Bondare, Aldis Bondars, Rūdolfs Oga.

Madonas nodaļas rīkotā mācību noslēguma diena Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkotā mācību noslēguma diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Sākums plkst. 10.00

Madonas KB vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Madonas nodaļas rīkota 6. mācību diena/Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 6. mācību diena

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas konsultāciju biroja semināru zālē

Datums: 24.11.2022

Sākums plkst. 10.00

Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Bezaršanas tehnoloģiju izmantošana klimata atbildīgai lauksaimniecībai Latvijā/Madonas KB bezmaksas informatīvs seminārs klātienē.

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Efektivitātes paaugstināšana lauku saimniecībās.
Apakštēma: Bezaršanas tehnoloģiju izmantošana klimata atbildīgai lauksaimniecībai Latvijā

Norises vieta: LPKS "Barkavas arodi" telpās, Barkava, Dzirnavu 1, Barkavas pagasts, Madonas novads
Datums: 22.11.2022
Gr. nr. 8 Ma-S

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/m5Ho3USx3PiuUkxh7

Pieteikšanās līdz: 20.11.2022 Bezmaksas klātienes informatīvais seminārs

Ārstniecības augi. Ievākšanas laiks un izmantošana/Madonas KB rīkotais informatīvais seminārs

Madonas nodaļas rīkotais informatīvais seminārs

Tēma: Uzņēmējdarbības uzsākšanas un ražošanas efektivitātes celšana
Apakštēma: Ārstniecības augi. Ievākšanas laiks un izmantošana

Norises vieta: Celmiņi, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Datums: 09.11.2022
Gr. nr. 7 Ma-S
Sākums plkst 11.00

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/pGHyzxmn1RJH4dpq5

Pieteikšanās līdz: 08.11.2022 Bezmaksas klātienes informatīvais seminārs

Madonas nodaļas rīkota 1. mācību diena Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Valsts Lauku tīkla aktivitāte „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai”

Madonas nodaļas rīkota 1. mācību diena

Norises vieta: Blaumaņa iela 3, Madona, Madonas biznesa inkubatora telpās
Datums: 20.10.2022
Madonas nodaļas vadītāja: Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv
SIA LLKC Madonas KB Uzņēmējdarbības konsultante Anita Briška 28662917 anita.briska@llkc.lv

Madonas KB/ Zivsaimniecība Izglītojošais bezmaksas klātienes seminārs . Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana. Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībā

Madonas nodaļa, Izglītojošais seminārs
Tēma: Ūdenskrātuvju veidošana, uzturēšana.
Nosaukums: Jaunu ūdenskrātuvju ierīkošana, esošo apsaimniekošana un akvakultūras dažādošanas iespējas saimniecībā.
Norises vieta: SIA Lapene, Rubeņi, Mārcienas pagasts, Madonas novads
Datums: 26.10.2022
Gr. nr.1 Ma-ZS Sākums plkst.11.00

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/hKe3XTmsehXPPWK37

Pieteikšanās līdz: 24.10.2022 Bezmaksas klātienes izglītojošs seminārs

14.10.2022., MKPC Madonas nodaļa| Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža likumdošanā. Pilotprogramma dabas daudzveidības saglabāšanai privātajos mežos, pieteikšanās kārtība"

Semināra tēma:

- Uzzini par dabas vērtībām savā īpašumā - publiskā datu bāze Ozols.
- "Dzīvais mežs", pilotprogramma dabas daudzveidības saglabāšanai privātajos mežos, programmas saturs un pieteikšanās kārtība.
- MK noteikumu "Noteikumi par koku ciršanu mežā" grozījumi.
- MK noteikumu "Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi" grozījumi.

Lektori: Ģirts Baranovskis (Dabas aizsardzības pārvalde), Mairita Bondare (Meža konsultāciju pakalpojumu centrs).

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads