Madonas novads

Madonas konsultāciju biroja rīkotais reģionālais informatīvais seminārs. Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023. gada.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais reģionālais informatīvais seminārs

Tēma: Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģiskā plāna (KLP SP) pasākumi no 2023. gada.

Norises vieta: Vidzemes kinoteātra zāle, Tirgus iela 5, Madona, Madona, Madonas novads

Datums: 26.09.2022.Gr. nr. 2 Ma-SR

Sākums plkst.11.00

Pieteikšanās saite:
https://forms.gle/zwYTLzEf8GnmCPSK8

Kopējā lauksamniecības politika pēc 2023. gada. Kooperācijas nozīme piena lopkopībā, turpmāka kooperācijas konkurētspējīga attīstība.

Madonas konsultāciju biroja rīkotais reģionālais informatīvais seminārs

Tēma: Kopējā lauksamniecības politika pēc 2023. gada. Kooperācijas nozīme piena lopkopībā, turpmāka kooperācijas konkurētspējīga attīstība.
Norises vieta: z/s “Cīrulīši” Ošupes pagasts, Madonas novads, z/s “Madaras” Sarkaņu pagasts, Madonas novads,
“Kalnagravas”, Sarkaņu pagasta tautas nams, Biksēre, "Kalnagravas 1", Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Datums: 26.08.2022.Gr.Nr. 1Ma-SR

15.07.2022., MKPC Madona | Izbraukuma izglītojošs seminārs "Egļu astoņzobu mizgraužu izplatības riski, ierobežošanas pasākumi"

Semināra tēmas:

• Egļu astoņzobu mizgrauzis- postošākais kaitēklis parastajai eglei. Situācija privātajos mežos Madonas novadā. Egļu astoņzobu mizgrauža raksturojums, atpazīstamība. Izplatības riski reģionos. Valsts plāns egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi 2022.gadā.
• Meža sanitārā stāvokļa apsekošana, riska audzes. Egļu astoņzobu mizgraužu invadēto egļu atpazīšana. Pasākumi kaitēkļa ierobežošanai
konkrētajā īpašumā, konkrētajā situācijā, prakstiski ieteikumi.

Madonas novads | lauka diena par graudaugu audzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā

LLKC sadarbībā ar bioloģisko saimniecību “Vidus Stukules”,  Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociāciju un Agroresursu un ekonomikas institūtu aicina apmeklēt lauka dienu “Graudaugu audzēšanu bioloģiskajā lauksaimniecībā”.

Norises laiks un vieta: 08.07.2022. plkst. 11.00 viesu māja “Linkas dīķi”, Liezēres pagasts, Madonas novads (GPS: lat, lon: 56.979930, 26.158875) un  z/s “Vidus Stukules”.

Vistkopība piemājas saimniecībā. Madonas KB rīkotais informatīvais seminārs klātienē

Vistkopība piemājas saimniecībā
Norises vieta: z/s Gribēni, Jaungribēni, Kalsnavas pagasts, Madonas novads
Datums: 16.06.2022. sākums plkst. 10.00
Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs klātienē

To noskaidrosim informatīvajā klātienes seminārā- z/s Gribēni Kalsnavas pagasts, Madonas novads

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/XbJqvKrDDMfuNNAQA

Pieteikšanās obligāta! Pieteikšanās līdz 15.06.2022

29.04.2022., Madonas nodaļa | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Pieejamais ES atbalsts 2022.gadā un citas aktualitātes privāto mežu īpašniekiem"

Semināra tēmas:

• Pieejamais ES atbalsts meža īpašniekiem, izsludināta kārta no 25.04.-25.05.2022. Atbalsta saņemšanas nosacījumi.
• Citās valstīs audzētu meža koku stādu piemērotība meža atjaunošanai un ieaudzēšanai Latvijā.
• Privāto meža īpašnieku aptaujas par līdzšinējo dabas aizsardzības organizēšanu, kompensācijām, par saimnieciskās darbības ierobežojumiem un motivāciju aktīvāk līdzdarboties dabas vērtību saglabāšanā pirmreizējie rezultāti projekta Latvianature ietvaros.

Slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

Madona, Izglītojošais seminārs

Nosaukums: Slaucamo govju apsaimniekošanas un ēdināšanas nozīme piensaimniecībā, kurā izmanto slaukšanas robotus

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/4AgQ3xXuovNaK6rq9

 

Kontakti:

Anita Briška 28662917  anita.briska@llkc.lv

Aija Vīgnere tel. 28675443 aija.vignere@llkc.lv

ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2022. gadā.Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Apakštēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu.
ES finansējuma piesaistes iespējas un nosacījumi 2022. gadā.

Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma
Datums: 13.04.2022.Gr. nr. 5 Ma-S

Sākums plkst. 10.00

Aitkopības nozares vieta Eiropas zaļā kursa īstenošanā.Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs. Zoom tiešaiste

Madonas konsultāciju biroja rīkotais informatīvais seminārs

Aitkopības nozares vieta Eiropas zaļā kursa īstenošanā.
Norises vieta: Poruka ielā 2, Madona, Madonas KB tiešsaistes seminārs Zoom platforma
Datums: 01.04.2022.Gr. nr. 4 Ma-S Sākums plkst. 10.00

Aitkopības nozares vieta Eiropas zaļā kursa īstenošanā.

11.03.2022., MKPC Madona | Zoom platforma | Informatīvs seminārs "Aktualitātes privāto mežu īpašniekiem meža apsaimniekošanā"

Semināra tēmas:
• meža īpašuma aptuvenās tirgus cenas noteikšana un faktori, kas to ietekmē;
• cirsmu pārdošana;
• cenu aptaujas augstākās tirgus cenas noteikšanai;
• aktualizēto datu (par saviem īpašumiem) saņemšanas iespējas VMD ĢIS sistēmā;
• obligātā meža atjaunošana, termiņi;
• egļu astoņzobu mizgrauža izplatība, aizsardzības iespējas
• publiskā datu bāze “Ozols”

Lektori: Jānis Dzalbs mežsaimniecības speciālists, Mairita Bondare MKPC Madonas nodaļas vecākā konsultante.

Lapas

Subscribe to RSS - Madonas novads